Tajomstvo Pomazania chorých


„Trpí niekto medzi vami? Nech sa modlí! Raduje sa niekto? Nech spieva žalmy! Je niekto medzi vami chorý? Nech si zavolá starších cirkvi a nech sa nad ním modlia, keď ho v Pánovom mene pomažú olejom. A modlitba viery zachráni chorého a Pán ho pozdvihne. A ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu. Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste boli uzdravení. Veľa zmôže účinná modlitba spravodlivého.“ (Jak 5, 13 – 16)


Potrebujem vyslúženie tajomstva pomazania chorých

Ak viete o niekom, kto je chorý a súrne potrebuje prijať pomazanie chorých, a nie je v nemocnici, bez meškanie kontaktujte kňaza našej farnosti: kontakt

→ Ak sa nachádza chorý človek v nemocnici, kontaktujte nemocničného kaplána o. Jána Martona (t.č.: 0907 689 334)

→ V chráme Božej Múdrosti sa sväté tajomstvo pomazania chorých udeľuje zvyčajne počas Svätej Štyridsiatnice (vo Veľkom pôste).


Kto môže prijať pomazanie chorých?

Kódex kánonov východných církvi o Tajomstve pomazania chorých

KÁN. 737 – § 1. Sviatostným pomazaním chorých, ktoré kňaz  vykoná spolu s modlitbou, veriaci v Krista, postihnutí vážnou chorobou a skrúšení srdcom dostávajú milosť, ktorou sa posilnení nádejou večnej odmeny a oslobodení od hriechov pripravujú k náprave života a sú napomáhaní k prekonaniu choroby, alebo jej trpezlivému znášaniu.

§ 2. V cirkvách, v ktorých je zvyk, že sa sviatosť pomazania chorých udeľuje súčasne viacerými kňazmi sa treba postarať, aby sa vždy keď je to možné tento zvyk zachoval.

KÁN. 738 Veriaci v Krista, vždy, keď vážne ochorejú, nech ochotne prijímajú pomazanie chorých; dušpastieri a príbuzní chorých sa majú postarať, aby chorí boli touto sviatosťou vo vhodnom čase posilnení.