Svedectvá

Počas roku Božieho slova nám Rada pre mládež Košickej eparchie priniesla projekt „Žijem s Božím Slovom“. Rozliční ľudia sa prostredníctvom krátkych videí podelili o svoje skúsenosti s Božím slovom. Pozrime si svedectvá ľudí, ktorí sú zviazaní s našou farnosťou a povzbuďme sa vo viere.