Kontakt

Oficiálny názov:

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Košice – Furča


Adresa farského úradu:

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Košice – Furča

Exnárova 3, 040 22 Košice

E-mail: farnost.furca@grkatke.sk

IČO: 31993052

DIČ: 2022729973

Č. Ú.: SK 53 0200 0000 0031 4736 5753


farár – protojerej:

ThLic. Jozef Matejovský, PhD.

Telefón: 055 3053369
Mobil: 0904 529 824

výpomocný duchovný otec:

Mgr. Michal Galmus

Mobil: 0904 738 337

Chrám: 0904 738 603 (17:00 – 18:30)