Kontakt

Oficiálny názov:

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Košice – Furča 


Adresa farského úradu:

Gréckokatolícka církev, farnosť Košice – Furča

Exnárova 3

040 22 Košice

@: ke.dargovskychhrdinov@grkatke.sk

IČO: 31993052

DIČ: 2022729973

č. účtu: SK 53 0200 0000 0031 4736 5753


farár

ThLic. Jozef Matejovský, PhD.

Telefón: 055 3053369
Mobil: 0904 529 824

 

kaplán

Mgr. Tomáš Fischer

Mobil: 0911 098 603

 

Chrám: 0904 738 603 (od 17:00 – 18:30)


 

Číslo účtu charity: 4350228409/3100