Sviatky

V týchto videách sa k nám prihovára protosynkel Košicej eparchie o. Jaroslav Lajčiak. Prináša nám katechézy k významným sviatkom byzantskej tradície. Vychádza pritom z liturgických textov a ikon sviatkov, čo dopĺňa o myšlienky cirkevných Otcov alebo iných kresťanských spisovateľov. Využime možnosť zistiť viac o význame jednotlivých sviatkov a načrime z bohatstva našej cirkvi.