Kňazi vo farnostiAktuálne pôsobiaci presbyteri:

  ThLic. Jozef Matejovský, PhD. Pôsobenie Pozícia

Súčasnosť:
od roku 2020:
od roku 2018:
od roku 2007:

Minulosť:
2013 - 2020:
2003 - 2007:
1995 - 2007:
1998 - 2003:
1994 - 1995:

koordinátor pastorácie rodín na území Košíc
člen Presbyterskej rady Košickej eparchie
farár vo farnosti Košice – Furča


riaditeľ Gréckokatolíckej eparchiálnej charity
člen Presbyterskej rady Košickej eparchie
správca a farár farnosti Hlivištia
člen Rady pre mládež Košickej eparchie
správca chrámu vo farnosti Trebišov

Ordinovaný: 19. 07. 1994
Miesto ordinácie: Prešov
Svätiteľ: Mons. Ján Hirka

vyznamenanie:
protojerej
              Mgr. Michal Galmus           Pôsobenie Pozícia

Súčasnosť:
od roku 2020:      

Minulosť:
2015 - 2020:
2013 - 2015:

výpomocný duchovný vo farnosti Košice - Furča


správca farnosti Hostovice
kaplán vo farnosti Bardejov - Vinbarg

Ordinovaný: 16. 06. 2013
Miesto ordinácie: Ľutina
Svätiteľ: Mons. Ján Babjak, SJPresbyteri v minulosti:

Pôsobenie Pozícia Schematizmus
Farári a správcovia farnosti
PhLic. Martin Mati 2001 - 2007 farár
JCLic. František Čitbaj 1999 - 2001 farár
Mgr. Štefan Blanár 1996 - 1999 správca farnosti
Mgr. Vlastimil Bajužik 1994 - 1995 správca farnosti
Kapláni a výpomocní duchovní
Mgr. Tomáš Teofan Fischer 2017 - 2020 kaplán
Ing. ThLic. Peter Bombár 2019 - 2019 výpomocný duchovný
Mgr. Milan Kmec 2011 - 2017 kaplán
Mgr. Pavol Nižník 2008 - 2010 výpomocný duchovný
JCLic. Peter Paľovčík 2005 - 2008 kaplán
ThLic. PaedDr. Martin Demo 2004 - 2005 výpomocný duchovný
Pred vznikom farnosti
Mgr. Andrej Pribula 1991 - 1994 kaplán Košice
správca chrámu Košice - mesto
správca excurrendo Košice - Furča
správca f. Košice - Nad Jazerom


Presbyteri pochádzajúci z našej farnosti:

                Mgr. Marek Mikitka Pôsobenie Pozícia

Súčasnosť:
od roku 2015:

Minulosť:
2005 - 2015:
2001 - 2005:
2000 - 2001:

správca farnosti Červená Voda


správca farnosti Miňovce
správca farnosti Cabov
kaplán vo farnosti Vranov nad Topľov

Ordinovaný: 18. 06. 2000
Miesto ordinácie: Prešov
svätiteľ: Mons. Ján Hirka

          Ing. ThLic. Peter Bombár Pôsobenie Pozícia

Súčasnosť:
v roku 2019:

Minulosť:
2019 - 2019:
2005 - 2019:
1998 - 2005:
1997 - 1998:

odišiel do večnosti


výpomocný duchovný vo farnosti Košice - Furča
farár farnosti Veľká Tŕňa
farár farnosti Porostov
kaplán vo farnosti Trebišov

Ordinovaný: 10. 08. 1997
Miesto ordinácie: Košice
svätiteľ: Mons. Milan Chautur, CSsR

vyznamenanie:
protojerej