Časová os

Príchod súčasného výpomocného duchovného o. Michala

2. augusta 2020

Príchod súčasného výpomocného duchovného o. Michala

Vznik zboru sv. Teodora

2. augusta 2020

Vznik zboru sv. Teodora

Vznik farskej charity

16. februára 2020

Vznik farskej charity

Prvé víťazstvo v eparchiálnom kole futsalového turnaja

27. decembra 2008

Prvé víťazstvo v eparchiálnom kole futsalového turnaja

Posviacka ikonostasu

27. apríla 2008

Posviacka ikonostasu

Príchod súčasného farára o. Jozefa

15. júla 2007

Príchod súčasného farára o. Jozefa

Posviacka chrámu Božej Múdrosti

4. mája 2003

Posviacka chrámu Božej Múdrosti

Vznik farnosti Zoslania sv. Ducha

1. januára 1994

Vznik farnosti Zoslania sv. Ducha

Prvá spoločná svätá liturgia

10. marca 1991

Prvá spoločná svätá liturgia

Icons made by Freepik from www.flaticon.com