Výmena kňazov

Z rozhodnutia biskupského úradu sme sa rozlúčili s naším doterajším kaplánom jeromonachom Tomášom Teofanom Fischerom. Pri slávnostných svätých liturgiách v nedeľu 02. 08. 2020 sme ďakovali za jeho trojročné pôsobenie. Kroky o. Teofana vedú do nášho najväčšieho pútnického miesta Klokočov, kde bol ustovený za duchovného správcu pre pútnikov. Tiež sme sa poďakovali za službu bohoslovcovi Jánovi Pavúkovi, ktorý u nás slúžil počas pôsobenia na pastoračnom ročníku. Janko bol pridelený pre potreby eparchiálnej charity a vracia sa do seminára.

V tento deň sme u nás súčasne privítali výpomocného duchovného o. Michala Galmusa s rodinou, ktorý doteraz pôsobil v Prešovskej archieparchii ako správca farnosti Hostovice. Všetkým naším duchovným otcom vyprosujeme Božie milosti do ich ďalšej služby a tiež ochranu presvätej Bohorodičky. Slávnostná svätá liturgia o 9:00 bola umocnená spevom novzniknutého chrámového zboru sv. Teodora Studitu, ktorý vedie Veronika Gregová.

Kurátor Tomáš Revák ďakuje o. Teofanovi.