Úmrtia

BLAŽENÝ POKOJ, VEČNÁ PAMIATKA!


V týchto dňoch odišli k nebeskému Otcovi dvaja horliví členovia našej farnosti. Prosíme, zjednoťme sa v modlitbe za duše zosnulých aj v modlitbe za pozostalých. Dňa 11.01.2021 nás opustil pán Juraj Perháč a o deň na to, nás opustila pani Anna Mizeráková.
  Obidve rodiny sú súčasťou nášho spoločenstva od jeho začiatku a rôznymi spôsobmi sa pričinili o chod a rozvoj našej farnosti. V poslednom čase sa striedali hlavne pri službe v sakristii. Pani Mizeráková sa vždy nezištne podieľala na upratovaní v chráme. Pán Perháč sa zas neodmysliteľne staral o našu každomesačnú zbierku. Obidvoch sme stretávali nielen na liturgiách ale aj na modlitbe ruženca, večierne či utierne. Preukážme im úctu a vďaku za roky služby v našej farnosti. Teraz potrebujú naše modlitby, aby mohli čím skôr vstúpiť do nebeskej vlasti. Východná cirkev sa za zosnulých modlí panychídu, parastas alebo žaltár, no samozrejme každá modlitba osoží dušiam zosnulých.

 Anna Mizeráková


  *11.09.1958, Miľpoš
  +12.01.2021, Prešov
  Pohreb: 14.01.2021, Miľpoš

 Juraj Perháč


  *1948
  +11.01.2021, Košice
  Pohreb: 18.01.2021, Košice

Lepší mi zákon tvojich úst ako tisíce zlata a striebra.
Presvätá Bohorodička, zachráň nás!
Blažený pokoj, večná pamiatka!