Povýšenie sv. Kríža

V pondelok 14. septembra sme slávili sviatok Povýšenia úctyhodného a životodarného Kríža nad celým svetom. O význame tohto sviatku si môžte prečítať v našej sekcii Hagiografia. Liturgický program začal veľkou večierňou s lítijou v nedeľu o 14:00 a pokračoval v deň sviatku utierňou a svätými božskými liturgiami. Pred večernou svätou liturgiou sa stretli všetky deti, ktoré tento školský rok chcú prvýkrát pristúpiť k sviatosti zmierenia a slávnostnému svätému prijímaniu. Táto liturgiu bola sprevádzaná novovzniknutým amatérskym chrámovým zborom sv. Teodora Studitu pod vedením umeleckej vedúcej Veroniky Gregovej.

Fotografia z farského archívu