Odkazy


Táto sekcia poskytuje zoznam najdôležitejších webov, ktoré sú osožné pre naše duchovné prežívanie. Rýchlo a ľahko by ste sa mali dostať k živým prenosom bohoslužieb z rozličných chrámov našej metropólie. Tiež rovnako rýchlo by ste sa mali dostať k aktualitám našej miestnej i svetovej cirkvi.

 • Vysielanie z chrámov Košickej eparchie
 • Logos TV – živé prenosy
 • TV Zemplín (pre ľudí bez internetu)
 • „Na väčšiu česť a Božiu slávu“. – Ignác z Loyoly

  Logos a Zemplín - živé prenosy bohoslužieb

  Logos je internetová televízia, ktorá sprostredkúva živé prenosy bohoslužieb (nie len liturgií) z viacerých významných miest našej metropólie. Na uvedenej adrese TV logos vidíte v sekcii živých prenosov pri vybranom mieste záložku program, kde sú uvedené časy prenosov. Prostredníctvom televízie Zemplín sú niektoré tieto prenosy sprístupnené aj používateľom bez internetu. Na internetovej adrese TV Zemplín nájdete program živých prenosov aj návod ako si ju naladiť pri rôznych poskytovateľoch televíznych služieb.

  Adresa portálu Logos: www.logos.tv

  YouTube kanál TV Logos: logos

  Facebookova stránka TV Logos: logos

  Adresa TV Zemplín: zemplin

  Košická eparchia

  Eparchia je podiel Božieho ľudu, ktorý sa zveruje biskupovi, aby ho za spolupráce presbytéria duchovne pásol, utváral partikulárnu cirkev, v ktorej je skutočne prítomná a účinkuje jedna, svätá, katolícka a apoštolská Cirkev Kristova (porov. Kódex kánonov východných cirkví). Naša farnosť je takto zviazaná s Košickou eparchiou prinášame preto odkaz na jej oficiálne webové portály. Pri druhom odkaze v poradí nájdete tabuľku živých prenosov z rôznych chrámov našej eparchie.

  Adresa portálu: www.grkatke.sk

  Adresa podstránky: online prenosy

  Facebookova stránka eparchie: eparchia

  YouTube kanál eparchie: eparchia

  YouTube kanál katedrálneho chrámu: katedrála

  Prešovská archieparchia

  V Prešove je sídlo metropolitu našej gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Prinášame teda odkaz na oficiálnu stránku Prešovskej archieparchie, ktorá okrem iného ponúka zosumarizované odkazy na prenosy liturgií nie len z Prešovskej archieparchie rozdelené podľa dní v týždni. Druhá adresa v poradí je veľmi prehľadná a užitočná.

  Adresa portálu: www.grkapo.sk

  Adresa podstránky: online prenosy

  Bratislavská eparchia

  Oficiálna stránka Bratislavskej eparchie, ktorá je vo zväzku našej slovenskej gréckokatolíckej metropólie.

  Adresa portálu: www.grkatba.sk

  Facebookova stránka eparchie: eparchia

  Gréckokatolícky kňazský seminár blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča

  Hovorí sa, že seminár je srdcom eparchie. Ten náš vznikol ešte v roku 1888 no v časoch socializmu sme museli pretrpieť jeho zatvorenie. Dnes sa môžu slobodne naši bohoslovci vzdelávať na GTF PU a formovať v seminári pod dohľadom predstavených.

  Adresa portálu: www.gojdic.zoe.sk

  Facebookova stránka: seminár

  Konferencia biskupov Slovenska

  Oficiálna stránka Konferencie biskupov Slovenska. Členmi KBS sú prirodzene aj naši gréckokatolícki biskupi. Prináša aktuality a oficiálne správy z celej Katolíckej cirkvi nielen na Slovensku aj prostredníctvom tlačových agentúr eparchií a diecéz.

  Adresa portálu: www.kbs.sk

  Adresa tlačovej kancelárie: www.tkkbs.sk

  Rada pre mládež Košickej eparchie

  Rada pre mládež Košickej eparchie je spoločenstvo kňazov a laikov, ktorí chcú mladých ľudí privádzať k Bohu skrze Cirkev.

  Adresa portálu: www.aetos.sk

  Facebookova stránka: mládež

  YouTube kanál: mládež

  Slovo - oficiálny časopis gréckokatolíkov

  Oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, ktorý sa vydáva už viac ako 50 rokov.

  Adresa portálu: www.casopisslovo.sk

  Facebookova stránka: slovo

  Misionár - vydavateľstvo otcov Redemptoristov

  Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa alebo Redemptoristi sa okrem konania ľudových misií a iných služieb zaoberajú aj vydávaním obľúbeného časopisu a užitočnej duchovnej literatúry.

  Adresa portálu viceprovincie: www.misionar.sk

  Adresa portálu vydavateľstva: www.misionar.eu

  Facebookova stránka vydavateľstva: misionar