Pápež je s nami!

Foto: Dávid Kováč / Byzantinos

Azda každý deň sám vo Večnom meste víta pútnikov, no tentokrát sa stal pútnikom on sám. Azda toľko iných pozvaní od majestátnejších miest a väčších národov dostal, no dnes prišiel do Prešova. Azda niet väčšej radosti pre gréckokatolíka ako keď na sv. liturgii mirstvuje (žehná, udeľuje pokoj) Svätý Otec.
Na pápežovej návšteve Slovenska bolo isto veľa iných spontánnych a oslovujúcich momentov a určite budú ešte aj zajtra. Pre nás gréckokatolíkov bude však najpamätnejším dnešná bohoslužba. Svätý Otec s nami pobudol viac ako dve hodiny pri Eucharistickom stole.
Hoci pamätníkov už ubúda, predsa si spomíname na časy keď našich biskupov a kňazov lákali sľubmi a majetkami alebo zastrašovali hrozbami, prenasledovaním, vyhnanstvom a väzením. A prečo to všetko? Veď len stačilo podpísať, že sa zriekame vernosti Apoštolskej stolici, veď hovorili čo je na tom – rovnako sa budete modliť, rovnako budete slúžiť, len sa zrieknite pápeža, veď Moskovský patriarcha sa Vás ujme. Boli to časy, keď náš vladyka Pavel Peter Gojdič zomrel vo väzení a vladyka Vasiľ Hopko nedostal vo väznici pozvanie na Druhý vatikánsky koncil ako jediný žijúci gréckokatolícky biskup na území ČSR, pretože štátna moc chcela aby si myslel, že Svätá Stolica na neho zabudla, že my gréckokatolíci nepatríme do Katolíckej cirkvi. Naša cirkev bola úradne zrušená…
A tak dnes na to všetko spomínajme len preto, aby sme si ešte viac vážili pápežovu pozornosť, ktorú nám venoval a tento historický okamih (podobne ako ním bola aj návšteva Jána Pavla II. v roku 1995). Nespomínajme so zášťou, veď Svätý Otec nás sám v homílii vyzval: „Svedok kríža si nepamätá krivdy z minulosti a nenarieka nad prítomnosťou.“ Vzdajme Bohu slávu, že k nám zhliadol a pamätá na každého jedného z nás a volajme so sv. Pavlom: „Veď teraz je nám spása bližšie, ako vtedy, keď sme uverili.“
Sláva Isusu Christu!


Galéria z Prešova!

Foto: Dávid Kováč – Byzantinos


Liturgia so Svätým Otcom v Prešove!

Pozrite si záznam zo sv. liturgie, ktorej na veľkú radosť celej metropolitnej cirkvi na Slovensku predsedal pápež František.

Články referujúce návštevu pápeža Františka v Prešove: