Menlivé časti

Na tejto podstránke nájdete menlivé časti textov, ktoré sa nenachádzajú v bohoslužobných knihách, ktoré používame u nás vo farnosti. Vždy sú zverejnené len texty na najbližšiu bohoslužbu. Pokiaľ je stránka prázdna, tak v najbližšej dobre nie sú potrebné žiadne doplnkové texty menlivých častí. Pre ujasnenie používame tieto knihy:

  • Hore srdcia – slovenské liturgie
  • Hóspodi pomíluj – cirkevnoslovanské liturgie
  • Moja modlitba (brož.) – služba vopred posvätených darov
  • Christos voskrese (brož.) – Veľká noc|Pascha
  • Christos raždajetsja (brož.) – Vianoce|Narodenie Pána
  • Modlitby a piesne – večierne a sviatočné utierne
  • Nedeľná utiereň (brož.) – utiereň v nedeľu