Články


Pascha 2022

Vypočujme si príhovor nášho farára o. Jozefa v tento slávny deň Svetlého Kristovho vzkriesenia. Po troch rokoch sme mohli opäť radostne všetci spolu v chráme sláviť Veľkú noc. Christos voskrese!

Pomôž Ukrajine

Všetky informácie koordinovanej pomoci, ktorú naša eparchia poskytuje utekajúcim pred vojnou nájdete na tomto webe. Je potrebná materiálna pomoc, tiež potrebujeme dobrovoľníkov na staniciach a hraničných priechodoch či ľudí, ktorí vedia poskytnúť prenocovanie, ubytovanie.

NTM Košice

Národný týždeň manželstva sa tentokrát koná v termíne 14.-20. februára. Košická iniciatíva má pripravený program formou video večerov. Môžete sa prihlásiť aj na odber manželských povzbudení, spolu s ktorými obdržíte zľavový kód pre nákup u našich partnerov. Navštívte portál NTM KE.

Predpôstne obdobie

Pomaly sa blížime k Svätej Štyridsiatnici, teda Veľkému pôstu. Pozrime si krátke video, ktoré nám ponúka možnosť zamyslieť sa nad týmto predpôstnym obdobím.

Rastieme

Vo štvrtok 20. januára boli zverejnené výsledky sčítania obyvateľov 2021 týkajúce sa náboženského zloženia. V porovnaní s predchádzajúcim sčítaním v roku 2011 narástol počet gréckokatolíkov na Slovensku o 5,5 percenta. Prezrite si reakcie našich vladykov.

Nový predseda

Náš farár o. Jozef Matejovský sa stal novým predsedom Rady pre rodinu Košickej eparchie. Z tejto funkcie vyplýva aj jeho členstvo v celoslovenskej Rade pre rodinu KBS a pastoračnej komisii Košickej eparchie. Do tejto služby mu vyprosujeme veľa Božích milostí.
Na mnohaja ľita!

Vladyka Milan

Pred 30. rokmi, 11. 01. 1992, bola vo Vatikáne zverejnená správa o menovaní rehoľného kňaza Milana Chautura CSsR za pomocného biskupa do Prešova. Pápež Ján Pavol II., menoval iba 34 ročného Milana Chautura CSsR, vtedajšieho protoigumena grkat redemptoristov v ČSFR. Na mnohaja ľíta vladyko!

Vianoce a Osvietenie

Na prelome rokov slávime dva veľké sviatky – Narodenie Pána a Bohozjavenie. Ich podobná stavba bohoslužieb nasvedčuje tomu, že sú prepojené viac ako si myslíme. Ponúkame Vám preto krátku katechézu o zmysle týchto sviatkov.

Obliečka druhákov

V stredu 10.11.2021 sa v seminári uskutočnila slávnosť počas ktorej bratia druháci dostali povolenie nosiť podriasnik – klerický odev. Medzi nimi sa nachádza aj náš seminarista Samuel Dávid Bombár. K tejto udalosti mu vyprosujeme veľa Božích milostí a ochranu Matky Božej. Na mnohaja ľita.

Kážeme lepšie

Náš vladyka Cyril Vasiľ, SJ sa zamýšľa nad návštevou pápeža Františka. Premýšľa napríklad prečo pápež často nehovorí priamo a že aj on sám si vezme príklad, aby kratšie kázal podľa pápežovej výzvy. Určite odporúčame si prečítať tento rozhovor.

Slová pre nás!

Pápež František mal na Slovensku veľmi nabitý program. Ponúkame Vám možnosť zahĺbiť sa do všetkých jeho príhovorov. Sú to slová, ktoré boli určené najmä nám, tak ich nenechajme bez povšimnutia. Prvým príhovorom je homília z Eucharistického kongresu v Budapešti, ktorá nás tiež môže obohatiť.

Pápež je s nami!

Svätý Otec v dňoch 12.-15. septembra absolvoval apoštolskú návštevu Slovenska. Sme nesmierne hrdí, že pápež zavítal aj špeciálne k nám gréckokatolíkom. Na sviatok Povýšenia sv. Kríža predsedal sv. liturgii na priestranstve pred Mestskou športovou halou v Prešove a sám predniesol aj homíliu.

Intronizácia

Vladyka Cyril Vasiľ, SJ bol uvedený do úradu Košického eparchiálneho biskupa naším metropolitom Jánom Babjakom, SJ. Modlime sa za Božie milosti pre neho a aby Božia Múdrosť sprevádzala celú jeho službu.

Naša ikona v Ríme!

Nedávno sa konala jubilejná púť Košickej eparchie. Počas nej bola Klokočovská ikona vystavená v bazilike sv. Petra a pápež si ju uctil počas sviatočnej omše. Nasledujúci deň sa pápež počas generálnej audiencie osobitne prihovoril našim pútnikom. Celým námestím sa rozliehal slovenský spev pápežskej hymny.

Vladyka, ďakujeme!

Vladyka Milan sa zriekol úradu a odchádza do pozície emeritného biskupa. Pri tejto príležitosti mu aj naša farnosť chce vyjadriť vďaku za jeho dlhoročnú starostlivosť o našu eparchiu a vyprosovať milosti do ďalších rokov. Zaspomínajme si na chvíle, ktoré sme strávili s ním spoločne.

Vladyka odstúpil

Pápež František prijal odstúpenie z riadenia Košickej eparchie predložené vladykom Milanom Chauturom, CSsR a zároveň menoval za košického eparchiálneho biskupa vladyku Cyrila Vasiľa, SJ. Modlime sa za uzdravenie vladyku Milana, keďže ho trápi ťažká choroba a za Božiu Múdrosť pre pôsobenie kir Cyrila.

Zrušenie dišpenzu

Biskupi rozhodli o zrušení všeobecného dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách s platnosťou od 01.07.2021. Celý článok si môžete prečítať na oficiálnej stránke TK KBS.

Prijímanie 2021

V sobotu 19.06. sa u nás odohráva slávnostné sväté prijímanie. Deti, ktoré sa celý rok pripravovali, deň pred tým pristúpia prvýkrát k tajomstvu zmierenia. Bohoslužby sú stále s obmedzeniami, preto je predpísaný presný počet ľudí.

Päťdesiatnica 2021

Sviatky Zostúpenia Svätého Ducha sú v cirkevnom roku po Pasche druhé najvýznamnejšie. Náš duchovný otec nám chce k týmto sviatkom ponúknuť krátku myšlienku.

Odpust 2021

Aj tohto roku budeme sláviť prvú májovú nedeľu – na výročie posviacky chrámu – odpustovú slávnosť. Stále však platia protipandemické opatrenia. Pozývame Vás pripraviť sa na odpustovú slávnosť katechézou o našom chrámovom sviatku – Božej Múdrosti.

Detské katechézy

Členovia Katechetickej komisie Prešovskej archieparchie sa rozhodli pripraviť sériu katechéz, skrze ktoré chcú ponúkať lepšie spoznávanie Božieho slova. Cieľovou skupinou sú deti zo základných škôl.

Vzkriesenie

Náš farár o. Jozef sa chce v dnešný deň slávneho Kristovho vzkriesenia aj týmto spôsobom prihovoriť každému, kto je ochotný počúvať. Nech aj tieto myšlienky umocnia našu radosť zo Vzkriesenia.
Christos voskrese!

Strastný týždeň

Drahí bratia a sestry. V piatok sme spievali, že završujeme pre dušu užitočnú Štyridsiatnicu. Veľký pôst však vrcholí Strastnou sedmicou, teda Veľkým týždňom. Čo to pre nás znamená? Otec Michal to vysvetlí každému, kto si pozrie naše video, Sláva Isusu Christu!

Jubileum o. Jozefa

Náš farár o. Jozef Matejovský sa 10.03.2021 dožíva okrúhleho životného jubilea – 50 rokov. Aj týmto videom, by sme mu chceli zapriať ešte mnoho dlhých a šťastných rokov.

Farnosť oslavuje

10. marec je pre nás významný dátum z dvoch dôvodov. Náš duchovný o. Jozef sa dožíva významného jubilea a tiež uplynulo 30 rokov od slávenia prvej sv. liturgie na našom sídlisku. Zaspomínajme si spolu s kurátorom p. A. Štofom st. na naše začiatky.

Zomrel o. Boháč

Najmä starší spomínajú na jeho dlhé pôsobenie v terajšej katedrále, keď sme v meste ešte patrili do jednej farnosti. O. Boháč tam pôsobil v rokoch 1979-91. Práve v roku 1991, keď sme sa vyčlenili ako filiálka, bol správcom farnosti. Pohreb sa prenáša 08.03. o 10:30 na Logose a Zemplíne.

NTM 2021

Tohto roku sa národný týždeň manželstva koná v termíne 08. – 14. februára. Nech nás neodrádza, že teraz sa koná hlavne v online priestore. Sledujme všetky aktivity, ktoré sa núkajú pre utuženie našich manželstiev.

Úmrtia

V nedávnom čase nás opustili dvaja naši horliví farníci. Do nebeskej vlasti odišli pani Anna Mizeráková a pán Juraj Perháč. Modlime sa za ich duše aj za pozostalých. Nech si dobrotivý Pán spomenie na ich dlhoročné námahy, ktoré konali v našej farnosti od jej založenia.

Rok sv. Jozefa

Pápež vyhlásil rok sv. Jozefa. Viaže sa s ním aj možnosť získania úplných odpustkov. Prinášame Vám odkaz na dekrét, ktorý o tom pojednáva v plnom znení.

Očkovanie

Prinášame Vám stanovisko k očkovaniu z morálnej stránky podľa kongregácie pre Náuku viery. Zverejnenie nóty bolo odobrené pápežom Františkom.

KBS

Prinášame Vám oficálne stanovisko Konferencie biskupov Slovenska k atuálnej situácii a teda otázke očkovaniu proti vírusu s označením COVID-19.

Uvedenie do bratstva

Náš bohoslovec Samuel Dávid Bombár bol oficiálne uvedený do bratstva seminaristov. Blahoželáme a prajeme ti veľa Božích milostí do nastávajúcich rokov formácie a štúdia!

Rezignácia

Vladyka Marián Andrej Pacák, CSsR sa zriekol úradu eparchiálneho biskupa slovenskej gréckokatolíckej eparchie v Toronte. Táto eparchia patrí do zväzku našho metropolitného zriadenia a vladyka je aj členom rady hierarchov.

Pokrov

Prvý októbrový deň patrí Bohorodičke. V tento deň si podľa tradície pripomíname videnie sv. Andreja Jurodivého (blázna pre Krista), ktoré sa udialo v polovici 10. storočia v Konštantínopole.

Povýšenie sv. Kríža

V pondelok 14.09. sme slávili sviatok Povýšenia sv. Kríža. Pred večernou svätou liturgiou sa stretli deti, ktoré tento školský rok chcú prvýkrát pristúpiť k sviatosti zmierenia. Táto liturgiu bola sprevádzaná novovzniknutým amatérskym chrámovým zborom sv. Teodora Studitu.

Výmena kňazov

Po troch rokoch sme sa rozlúčili s kaplánom jeromonachom Tomášom Teofanom Fischerom a privítali sme nového otca Michala Galmusa s rodinou.

Zbor sv. Teodora

V našej farnosti vznikol amatérsky miešaný chrámový zbor sv. Tedora Studitu pod vedením umeleckej vedúcej Veroniky Gregovej.