Zbor sv. Teodora

V nedeľu 02.08.2020 vznikol v našej farnosti amatérsky miešaný zbor sv. Teodora Studitu pri chráme Božej Múdrosti v Košiciach. Jeho poslanie a význam je uvedený v zakladajúcej listine. Umeleckou vedúcou zboru sa stala Veronika Gregová. Dúfame, že toto zborové zoskupenie vydrží čo najdlhšie a bude sprevádzať sväté božské liturgie a iné slávenia na chválu Božiu a duchovný úžitok všetkých našich veriacich. Na mnohaja ľita všetkým členom zboru!

Zakladajúca listina zboru
Prvé vystúpenie zboru