12. apríl – Náš prepodobný otec a vyznávač Bazil, parijský biskup

Za Helespontom v Misii bolo mesto Parija. Tu bol biskupom muž neobyčajne svätého života, Bazil. Pariskij biskup bol podriadený metropolitovi v Kiziku. Keď nastalo prenasledovanie katolíkov za vlády cisára, ikonoborca Leva Izavra, vtedy sv. Bazil pretrpel za pravdu mučenia a bičovania i väzenie. Preháňali ho z mesta do mesta a on všade hlásal svätú katolícku vieru a bránil ju pred heretikmi. Po utrpeniach a mučeniach zomrel v roku 728.

Poučenie: Ak je hriechom veriť v pohanské zvyky, tak je hriechom veriť veštbám čarodejníkov, lebo jedno aj druhé je privolávaním zlého ducha. O čarodejníkoch a veštcoch všetci hovoria, že sú v spojení s nečistými duchmi. Boh sa hnevá a štíti sa toho. „V Izraeli niet Boha, že posielaš dopytovať sa boha Akaronu Belzebuba?!“ (2 Kr 1, 6). Sťatie hlavy kohútovi, pribitie podkovy na dvere, hocijaké byliny, „Božie lístky“, šeptanie pod prahom, všelijaké odpadky, hádanie z kariet, z fazule, vody, hádanie čísel z lotérie, viera v horoskopy, hľadanie pokladov, privolanie dažďa, krádež mlieka cez bosorku, odhováranie hradu, ohňa atď. Časom sa tento hriech stáva svätokrádežou, lebo pália kríže z hrobu a čarujú. Dokonca sa stalo, že zomretého vytiahli z hrobu a odťali mu hlavu. Stovky mastičkárov, čarodejníc, bosoriek a veštíc žije z hlúposti národa a jeho hriechu. Premýšľajme o sebe, vstupujme si do svedomia, lebo nie je ťažké, aby sa aj u nás niečo nenašlo.

Modlitba: „Pomodlite sa a vzdajte chválu Pánovi nášmu Bohu.“