Dôležité správy

Biskupi povzbudzujú k očkovaniu! Náš bohoslovec prijal posvätené rúcho! Odpustky v roku sv. Jozefa! Celý dekrét je prístupný na tejto adrese. Kontaktuje nás v prípade, že nechcete byť zobrazovaný v našej farskej galérii. Predmetné fotografie odstránime.

Aktualizované: 04.12.2021
  • Sledujte sekciu „Farské oznamy“.
  • Naša farnosť vysiela bohoslužby cez YouTube kanál a ANTIK (služba eKostol).
  • Všetky bohoslužby sú v režime online.
  • Eucharistia sa rozdáva po akejkoľvek bohoslužbe.
  • Možnosť individuálnej pastorácie je pred sv. liturgiou vo všedné dni a počas utierne aj po sv. liturgii v nedeľu, resp. po telefonickej dohode.
  • Kontakty na kňazov sú na tejto stránke.
  • Platí dišpenz od účasti na bohoslužbách udelený vladykom Cyrilom, no nedeľu a sviatok je potrebné zasvätiť inými spôsobmi.
  • Pre ľudí bez internetu dávame do pozornosti prenosy cez ANTIK (eKostol), TV Zemplín, TV LUX a či aj RTVS.

Biskupi povzbudzujú k očkovaniu!Náš bohoslovec prijal posvätené rúcho!
Odpustky v roku sv. Jozefa!

Celý dekrét je prístupný na tejto adrese.Kontaktuje nás v prípade, že nechcete byť zobrazovaný v našej farskej galérii. Predmetné fotografie odstránime.