Odkazy


Drahí veriaci. V tomto čase, keď sa nemôžeme tak ako po iné dni zúčastňovať na slávení bohoslužieb, sme pre Vás pripravili sumarizáciu všetkých užitočných internetových odkazov. Táto sekcia sa bude tiež pravidelne spravovať, no už teraz poskytuje zoznam najdôležitejších webov, ktoré sú osožné pre naše duchovné prežívanie. Rýchlo a ľahko by ste sa mali dostať k živým prenosom bohoslužieb z rozličných chrámov našej metropólie. Tiež rovnako rýchlo by ste sa mali dostať k aktualitám našej miestnej i svetovej cirkvi. Veríme, že to pomôže viac plnohodnotne prežívať tento čas.

„Na väčšiu česť a Božiu slávu“. – Ignác z Loyoly

Logos a Zemplín - živé prenosy bohoslužieb

Logos je internetová televízia, ktorá sprostredkúva živé prenosy bohoslužieb (nie len liturgií) z viacerých významných miest našej metropólie. Na uvedenej adrese TV logos vidíte v sekcii živých prenosov pri vybranom mieste záložku program, kde sú uvedené časy prenosov. Prostredníctvom televízie Zemplín sú niektoré tieto prenosy sprístupnené aj používateľom bez internetu. Na internetovej adrese TV Zemplín nájdete program živých prenosov aj návod ako si ju naladiť pri rôznych poskytovateľoch televíznych služieb.

Adresa portálu Logos: www.logos.tv

YouTube kanál TV Logos: logos

Facebookova stránka TV Logos: logos

Adresa TV Zemplín: zemplin

Košická eparchia

Eparchia je podiel Božieho ľudu, ktorý sa zveruje biskupovi, aby ho za spolupráce presbytéria duchovne pásol, utváral partikulárnu cirkev, v ktorej je skutočne prítomná a účinkuje jedna, svätá, katolícka a apoštolská Cirkev Kristova (porov. Kódex kánonov východných cirkví). Naša farnosť je takto zviazaná s Košickou eparchiou prinášame preto odkaz na jej oficiálne webové portály. Pri druhom odkaze v poradí nájdete tabuľku živých prenosov z rôznych chrámov našej eparchie.

Adresa portálu: www.grkatke.sk

Adresa podstránky: online prenosy

Facebookova stránka eparchie: eparchia

YouTube kanál eparchie: eparchia

YouTube kanál katedrálneho chrámu: katedrála

Prešovská archieparchia

V Prešove je sídlo metropolitu našej gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Prinášame teda odkaz na oficiálnu stránku Prešovskej archieparchie, ktorá okrem iného ponúka zosumarizované odkazy na prenosy liturgií nie len z Prešovskej archieparchie rozdelené podľa dní v týždni. Druhá adresa v poradí je veľmi prehľadná a užitočná.

Adresa portálu: www.grkapo.sk

Adresa podstránky: online prenosy

Bratislavská eparchia

Oficiálna stránka Bratislavskej eparchie, ktorá je vo zväzku našej slovenskej gréckokatolíckej metropólie.

Adresa portálu: www.grkatba.sk

Facebookova stránka eparchie: eparchia

Gréckokatolícky kňazský seminár blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča

Hovorí sa, že seminár je srdcom eparchie. Ten náš vznikol ešte v roku 1888 no v časoch socializmu sme museli pretrpieť jeho zatvorenie. Dnes sa môžu slobodne naši bohoslovci vzdelávať na GTF PU a formovať v seminári pod dohľadom predstavených.

Adresa portálu: www.gojdic.zoe.sk

Facebookova stránka: seminár

Konferencia biskupov Slovenska

Oficiálna stránka Konferencie biskupov Slovenska. Členmi KBS sú prirodzene aj naši gréckokatolícki biskupi. Prináša aktuality a oficiálne správy z celej Katolíckej cirkvi nielen na Slovensku aj prostredníctvom tlačových agentúr eparchií a diecéz.

Adresa portálu: www.kbs.sk

Adresa tlačovej kancelárie: www.tkkbs.sk

Rada pre mládež Košickej eparchie

Rada pre mládež Košickej eparchie je spoločenstvo kňazov a laikov, ktorí chcú mladých ľudí privádzať k Bohu skrze Cirkev.

Adresa portálu: www.aetos.sk

Facebookova stránka: mládež

YouTube kanál: mládež

Slovo - oficiálny časopis gréckokatolíkov

Oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, ktorý sa vydáva už viac ako 50 rokov.

Adresa portálu: www.casopisslovo.sk

Facebookova stránka: slovo

Misionár - vydavateľstvo otcov Redemptoristov

Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa alebo Redemptoristi sa okrem konania ľudových misií a iných služieb zaoberajú aj vydávaním obľúbeného časopisu a užitočnej duchovnej literatúry.

Adresa portálu viceprovincie: www.misionar.sk

Adresa portálu vydavateľstva: www.misionar.eu

Facebookova stránka vydavateľstva: misionar