Farské oznamy

Farské oznamy: 26.09. - 02.10.2022

Všetkých stredoškolákov a žiakov 9. ročníka ZŠ pozývame do nášho mládežníckeho spoločenstva. Stretávame sa každý piatok po svätej liturgii v našom pastoračnom centre.

Stretnutie s prvoprijímajúcimi bude v pondelok o 17.00 v pastoračnom centre na Krosnianskej 81.

Už viackrát sme v našej farnosti mali možnosť aspoň trochu spoznať skauting. Je tu teda možnosť pre rodičov, zapísať svoje deti do tohto hnutia, ktoré sa usiluje o zdravý rast a dozrievanie človeka podľa skautskej výchovnej metódy. Kategórie: chlapci - vĺčatá (8-11 rokov); chlapci - skauti (12-17 rokov); dievčatá - lienky (3. roč ZŠ - 11 rokov); dievčatá - vodkyne (12 - 17 rokov). Možnosti majú samozrejme aj starší. Informácie o jednotlivých jednotkách, ich vedúcich, miestach a časoch stretnutí rád poskytne o. Michal. Zároveň všetkých rodičov a deti, ktoré by chceli chodiť na skauting pozývame na otvorenie skautského roka v Obišovciach v sobotu 8.10.

Organizuje sa púť do San Giovanni Rotonda, Lanciana, Manopela, Loreta, San Marina v dňoch 9. - 15. 10. 2022. Cena je 350,-€, program je na nástenke.

V sakristii nájdete každý mesiac nové číslo časopisov SLOVO a Misionár. Môžete už objednávať SLOVO (27,-€) a Misionár (21,-€) na ďalší rok.
K dispozícii je aj časopis Milujte sa za 0,75€.

Ďakujeme všetkým darcom. Prispieť sa dá osobne, alebo prevodom na účet, ktorý je zverejnený tu na stránke.

Už viackrát sme v našej farnosti mali možnosť aspoň trochu spoznať skauting. Je tu teda možnosť pre rodičov, zapísať svoje deti do tohto hnutia, ktoré sa usiluje o zdravý rast a dozrievanie človeka podľa skautskej výchovnej metódy. Kategórie: chlapci - vĺčatá (8-11 rokov); chlapci - skauti (12-17 rokov); dievčatá - lienky (3. roč ZŠ - 11 rokov); dievčatá - vodkyne (12 - 17 rokov). Možnosti majú samozrejme aj starší. Informácie o jednotlivých jednotkách, ich vedúcich, miestach a časoch stretnutí rád poskytne o. Michal. Zároveň všetkých rodičov a deti, ktoré by chceli chodiť na skauting pozývame na otvorenie skautského roka v Obišovciach v sobotu 8.10.