Oznamy

Farské oznamy:

  • PO – 17.30 stretnutie s prvoprijímajúcimi
  • ST – biblická škola
  • PI – stretnutie detí
  • Októbrová pobožnosť. Začína o 17.30. Predmodlievajú sa rodiny. Prosíme, aby sa zapísali do zoznamu, ktorý je na stolíku
  • Panychídy – možno obnovovať v sakristii
  • Objednávať SLOVO a Misionár

Vyhlásenie vladyku Milana Chautura CSsR, košického eparchiálneho biskupa, o podávaní Eucharistie malým deťom v Košickej eparchii

S účinnosťou od 1. septembra 2017 sa malým deťom dovoľuje prijímať Eucharistiu, a to po súčasnom splnení nasledujúcich podmienok:

a) sú platnými členmi Katolíckej Cirkvi;

b) ešte nezačali navštevovať tretí ročník základnej školy a zároveň nedovŕšili 9. rok života;

c) prichádzajú na sväté prijímanie v sprievode svojich rodičov (aspoň jedného z nich) alebo inej vhodnej osoby, ktorá za nich v tejto veci preberá zodpovednosť