Oznamy

  • PO – stretnutie s prvoprijímajúcimi
  • ST – biblická škola
  • PI – stretnutie detí
  • Mládež Košického protopresbyterátu pozývam mladých na TeVi 2. Témou bude „Ako vieru vychovávať“ (Sväté písmo). TeVi sa uskutoční 24.-26. januára v Centre pre mládež v Dvoriankach. Cena víkendu je 20 €. Je potrebné prihlásiť sa cez FORMULÁR: www.aetos.sk/tevi. Bližšie informácia nájdete na plagáte alebo na facebookovej stránke Mládeže Košického protopresbyterátu.

Vyhlásenie vladyku Milana Chautura CSsR, košického eparchiálneho biskupa, o podávaní Eucharistie malým deťom v Košickej eparchii

S účinnosťou od 1. septembra 2017 sa malým deťom dovoľuje prijímať Eucharistiu, a to po súčasnom splnení nasledujúcich podmienok:

a) sú platnými členmi Katolíckej Cirkvi;

b) ešte nezačali navštevovať tretí ročník základnej školy a zároveň nedovŕšili 9. rok života;

c) prichádzajú na sväté prijímanie v sprievode svojich rodičov (aspoň jedného z nich) alebo inej vhodnej osoby, ktorá za nich v tejto veci preberá zodpovednosť