Oznamy

Gréckokatolícka cirkev,

farnosť Božej Múdrosti

Košice – Furča

Farské oznamy: 18.01.2020 – 24.01.2020

Všetky bohoslužby sú bez prítomnosti verejnosti. Sú vysielané online. Program sa môže ešte aktualizovať. Informácie budú na našej webovej a facebookovej stránke.

Ďakujeme všetkým darcom, ktorí prispeli na chod farnosti. V najbližších dňoch plánujeme kúpiť nebytové priestory na Krosnianskej ul. č. 81, ktoré by slúžili ako pastoračné centrum. Časť budeme financovať v hotovosti a časť cez úver. Prosíme o podporu tohto úmyslu, jednak modlitbovú, ale aj finančnú. Prispieť na toto dielo môžete osobne v pracovné dni od 17.00 do 17.20, alebo aj prevodom na účet, ktorý je zverejnený na tejto webovej stránke.

V sakristii je nové SLOVO a kalendáre a podielové knihy pre členov Spolku sv. Cyrila a Metoda (členské je 5,-€). Spolkový kalendár je možné zakúpiť aj osobitne (3,-€). Na stolíku si za 0,75€ môžete zakúpiť časopis Milujte sa! A už máme aj naše farské kalendáre – nástenný stojí 3,-€ a stolový 5,-€. Sú na predaj aj knihy o. Ivana 365 zamyslení... (14,-€).

Všetky tieto oznamy platia, pokiaľ sa nezmenia predpisy ohľadom pandémie. Všetky zmeny budú aktualizované na tejto webovej stránke.

Dňa 06.02. je prvá zádušná sobota. Hramoty sa dajú obnoviť v sakrestii v pracovné dni od 17.00 do 17.20 (samozrejme aj telefonicky). Vtedy sa dá aj obetovať úmysly na sv. liturgie.

Prežívame rok sv. Jozefa, ktorý je spojený s odpustkami. Podmienky sú uvedené na tejto adrese.