Oznamy

Farské oznam

  • PO – 17.30 stretnutie s prvoprijímajúcimi
  • ST – adorácia
  • PI – stretnutie detí nebude
  • Informácia o mládežníckych akciách v KE sú na nástenke. V SO bude púť do Domčeka vo Vysokej nad Uhom, v NE kurz Povolaní k službe
 • V nasledujúcom roku slávi naša Košická eparchia  350 rokov od slzenia Klokočovskej ikony Božej matky.  Info o eparchiálnej púti do Ríma sú na nástenke
 • Mládež Košického protopresbyterátu pozýva mladých na formačný večer ZATIAHNI vol. 2. Téma tohto ZATIAHNI je tentoraz: „Ako plávať v mori bioetických problémov dneška.“  Hosťom večera bude o. Dušan Škurla. Uskutoční sa túto stredu, 27.11., v DKC Veritas o 18.00 hod. Vstupné je dobrovoľné. Bližšie informácia nájdete na plagáte alebo na facebookovej stránke Mládeže Košického protopresbyterátu.
 • Kalendáre: spolkové – členské 5,-€, nečlenovia 3,-€; naše – nástenné – 4,-€

Vyhlásenie vladyku Milana Chautura CSsR, košického eparchiálneho biskupa, o podávaní Eucharistie malým deťom v Košickej eparchii

S účinnosťou od 1. septembra 2017 sa malým deťom dovoľuje prijímať Eucharistiu, a to po súčasnom splnení nasledujúcich podmienok:

a) sú platnými členmi Katolíckej Cirkvi;

b) ešte nezačali navštevovať tretí ročník základnej školy a zároveň nedovŕšili 9. rok života;

c) prichádzajú na sväté prijímanie v sprievode svojich rodičov (aspoň jedného z nich) alebo inej vhodnej osoby, ktorá za nich v tejto veci preberá zodpovednosť