Oznamy

Farské oznamy:

  • NE – zbierka na chrám
  • V sobotu 31/08/2019 sa uskutoční tradičná púť gréckokatolíkov Košickej eparchie do Mariapocsu. Hlavným slúžiteľom bude o.  archimadrita Jaroslav Lajčiak.  Zapísať sa a zaplatiť cestovné 10 € môžete na zoznam v sakristii. Je veľmi potrebné, aby ste uviedli aj telefonický kontakt. Bez zaplatenia cestovného, ako aj neuvedenia tel.čísla, je prihlásenie neúplné. Podrobný program púte je na farskej nástenke
  • Farský deň tohto roku plánujeme na 8.9.2019

Vyhlásenie vladyku Milana Chautura CSsR, košického eparchiálneho biskupa, o podávaní Eucharistie malým deťom v Košickej eparchii

S účinnosťou od 1. septembra 2017 sa malým deťom dovoľuje prijímať Eucharistiu, a to po súčasnom splnení nasledujúcich podmienok:

a) sú platnými členmi Katolíckej Cirkvi;

b) ešte nezačali navštevovať tretí ročník základnej školy a zároveň nedovŕšili 9. rok života;

c) prichádzajú na sväté prijímanie v sprievode svojich rodičov (aspoň jedného z nich) alebo inej vhodnej osoby, ktorá za nich v tejto veci preberá zodpovednosť