Oznamy

Gréckokatolícka cirkev,

farnosť Božej Múdrosti

Košice – Furča

Farské oznamy: 26.10.2020 – 01.11.2020

Vzhľadom na Uznesenie vlády Slovenskej republiky z 22. 10. 2020, ktoré obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 24. 10. 2020 do 01. 11. 2020, bude na dané obdobie potrebné pozastaviť verejné slávenie bohoslužieb, v súčasnosti obmedzené na 6 osôb. Výnimku z obmedzenia má však aj naďalej pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva a krst. Tieto obrady sa môžu verejne sláviť podľa doteraz platných pravidiel.

Sv. liturgie (intencie) budú kňazi vo farnosti sláviť neverejne, podľa toho, na ktorý deň bol úmysel obetovaný. Rozpis je v sekcii liturgický poriadok.

Severný vchod do chrámu (od polikliniky) bude počas pandémie Eucharistickou kaplnkou. Od rána až do večernej sv. liturgie v ňom bude vyložená Najsvätejšia Eucharistia k verejnej úcte.

Pripravujeme internetový prenos bohoslužieb z našej farnosti. Potrebujeme však nakúpiť techniku. Na tento úmysel môžete prispieť na farský účet, ktorý je uvedený v záložke kontakt. Podobne, prevodom na účet môžete prispieť aj na chod farnosti, keďže poplatky spojené s prevádzkou chrámu (najmä zálohy za energie), musíme platiť aj v tomto čase. Všetkým darcom vopred vyslovujeme Pán Boh zaplať.

Tohto roku sa budú čítať panychídy 02.11. (01.11. je nedeľa). Stále si ich môžete obnoviť buď mailom na adrese farnost.furca@grkatke.sk alebo telefonicky u o. Jozefa (0904 529 824). Dar obetovaný na tento úmysel stačí priniesť po skončení obmedzení.

V sakrestii je nové SLOVO, kalendáre a podielové knihy pre členov Spolku sv. Cyrila a Metoda (členské je 5,-€). Spolkový kalendár je možné zakúpiť aj osobitne (3,-€). Samozrejme, po skončení obmedzení.Kto má záujem odoberať časopisy Slovo a Misionár aj nasledujúci rok, treba sa nahlásiť telefonicky. Cena predplatného pre rok 2021 je pre časopis Slovo 16,- € a pre Misionár 13,- €.