Oznamy23. 04. – 29. 04. 2018 

Farské oznamy:

 • dnes – veľká večiereň s lítiou –  14.00

 • dnes – zbierka na chrám

 • PO – stretnutie s prvoprijímajúcimi deťmi

 • PO – stretnutie v telocvični

 • ST – biblická škola

 • ST – stretnutie s mládežou

 • ST – 25.4. modlitbový zápas, úmysel: za prvoprijímajúce deti

 • PI – stretnutie s deťmi

 • PI – modlitby otcov

 • Cirkevná materská škola sv. Bernadety spolu s nami – Farnosťou Božej Múdrosti, Košice-Furča pripravuje v nedeľu 29.4.2018 vystúpenie detí zo školky na sv. liturgii o 9:00. Po sv. liturgii o 9:00h a 10:30 sa budú predávať pri východoch z chrámu jarné výrobky zhotovené p. učiteľkami a rodičmi, ako aj balené koláčiky od rodičov, ktoré budú za dobrovoľný príspevok i ako poďakovanie. Za Vašu štedrosť a pomoc Vám vopred veľmi pekne ďakujeme.

 • prosíme o 2% z vašich daní pre OZ Maťko s ktorým spolupracujeme. Výnos bude použitý na letný tábor. Upozorňujeme, že treba použiť nové tlačivá (aj daňovník aj zamestnávateľ)

 • na nástenke sú info o cyklotúre s vladykom 1.5. a o turistickom dni 8.5.

 • budúci víkend bude u dominikánov slávnosť požehnania ikony Salus Populi Romani – Populi Cassoviensisi. Program je na nástenke

 • v utorok 24. apríla o 7,00 hod. ráno príde kamión s potravinovou pomocou.  Prosím chlapov o pomoc na Zborovskú ul.

 • v sakristii je nové SLOVO

 

Vyhlásenie vladyku Milana Chautura CSsR, košického eparchiálneho biskupa, o podávaní Eucharistie malým deťom v Košickej eparchii

S účinnosťou od 1. septembra 2017 sa malým deťom dovoľuje prijímať Eucharistiu, a to po súčasnom splnení nasledujúcich podmienok:

a) sú platnými členmi Katolíckej Cirkvi;

b) ešte nezačali navštevovať tretí ročník základnej školy a zároveň nedovŕšili 9. rok života;

c) prichádzajú na sväté prijímanie v sprievode svojich rodičov (aspoň jedného z nich) alebo inej vhodnej osoby, ktorá za nich v tejto veci preberá zodpovednosť