Farské oznamy

Farské oznamy: 17.01. - 23.01.2021

Bohoslužby sú v režime očkovaní a prekonaní, max. 100 ľudí v chráme. Možnosť individuálnej pastorácie po telefonickej dohode. Kontakty sú na tejto stránke. Sväté prijímanie sa rozdáva vždy po sv. liturgiách. Prosíme sledovať oznamy na stránke. Na prípadné zmeny v podmienkach pre bohoslužby budeme reagovať a všetky zmeny budú oznámené cez náš web a sociálne siete. V nedele a sviatky sa vysielajú sv. liturgie o 09.00 a 10:30.

Vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup - košický eparchiálny biskup, udelil do odvolania dišpenz od povinnosti zúčastniť sa bohoslužieb v nedeľu a prikázané sviatky. Pripomína, že aj človek, ktorý sa nemôže zúčastniť na bohoslužbe v chráme, je naďalej povinný iným spôsobom zasvätiť nedeľu a sviatok (napr. osobnou alebo rodinnou modlitbou, sledovaním prenosu bohoslužieb v médiách a pod.).

V sakrestii si môžete obnovovať panychídy. Prvá zádušná sobota je 19.02.2022.

Ďakujeme všetkým darcom. Prispieť sa dá osobne alebo na účet, ktorý je uvedený na tejto stránke.

V pondelok o 17:00 sa uskutoční stretnutie s prvoprijímajúcimi. Deti sa majú učiť po otázku č. 81. Otázku č. 81 – 5 cirkevných prikázaní treba vedieť naspamäť. Prosíme rodičov, aby dozreli na deti.

V sakresti si členovia Spolku CaM môžu prevziať kalendár a návod na pozretie dokumentáneho filmu o Božom služobníkovi o. Mastiliakovi a zaplatiť členský poplatok (5,-€). Nečlenovia si knižný kalendár môžu zakúpiť za 3,-€. Už sú k dispozícii aj naše farské kalendáre – nástenný 3,-€; stolový 5,-€.

V sakristii nájdete každý mesiac nové číslo časopisov SLOVO a Misionár.
K dispozícii je aj časopis Milujte sa za 0,75€.