Oznamy19. 02. – 25. 02. 2018 

Farské oznamy:

  • PO – stretnutie prvoprijímajúcich

  • PO – stretnutie v telocvični

  • ST – stretnutie mládeže

  • PI – stretnutie detí

  • PI – modlitby otcov

  • na nástenke a na webe je rozpis putovania sv. kríža po rodinách farnosti počas Veľkopôstneho obdobia

  • na stolíku sú tlačivá na 2% z daní pre OZ Maťko s ktorým spolupracujeme. Výnos bude použitý na letný tábor. Pozorňujeme, že treba použiť nové tlačivá (aj daňovník aj zamestnávateľ)

  • Pôstna krabička

  • ďakujeme tým, ktorí pomáhali počas Národného týždňa manželstva

  • SLOVO

Vyhlásenie vladyku Milana Chautura CSsR, košického eparchiálneho biskupa, o podávaní Eucharistie malým deťom v Košickej eparchii

S účinnosťou od 1. septembra 2017 sa malým deťom dovoľuje prijímať Eucharistiu, a to po súčasnom splnení nasledujúcich podmienok:

a) sú platnými členmi Katolíckej Cirkvi;

b) ešte nezačali navštevovať tretí ročník základnej školy a zároveň nedovŕšili 9. rok života;

c) prichádzajú na sväté prijímanie v sprievode svojich rodičov (aspoň jedného z nich) alebo inej vhodnej osoby, ktorá za nich v tejto veci preberá zodpovednosť