Farské oznamy

Gréckokatolícka cirkev,

farnosť Božej Múdrosti

Košice – Furča

Farské oznamy: 19.04. - 25.04.2021

Bohoslužby sa môžu konať verejne, no s obmedzeniami. Podľa platných predpisov môže byť na verejnej bohoslužbe jeden človek na 15 m2 . Podľa projektu má náš chrám úžitkovú plochu 366 m2, čiže môže byť prítomných 22 ľudí + kantor a cerkovník (deti do 10 rokov v sprievode rodiča sa nezapočítavajú). Vstup do chrámu bude cez vchod pri sakristii, aby sme mohli regulovať počet veriacich. Cez pracovný týždeň pridávame sv. liturgiu o 7.00, pre tých, ktorí sú doma. V nedeľu budú sv. liturgie o 7.30, 9.00, 10.30 a 14.00. Tým, ktorí budú v exteriéri chrámu, rozdáme eucharistiu pred vchodom do chrámu pri sakristii. Online budú večerné a nedeľné sv. liturgie o 9.00 a 10.30. Stále platí dišpenz od nedeľnej sv. liturgie.

Bohoslužby pre prvoprijímajúce deti budú vždy v pondelok a utorok o 17.00. V pondelok bude bohoslužba pre žiakov ZŠ Fábryho, Maurerova a ZŠ mimo Furče, v utorok pre žiakov ZŠ Krosnianska 2 a 4. Počas týchto bohoslužieb budú v chráme iba deti a kňaz. Rodičov prosíme, aby ich čakali v exteriéri chrámu. Prvé bohoslužby pre deti budú v pondelok 26.4. a utorok 27.4. Prosíme, aby si deti dovtedy zopakovali učivo.

Uchádzame sa o 2% z vašich daní pre občianske združenie Maťko, s ktorým spolupracujeme. Pred vyplnené tlačivo sa dá stiahnuť na tejto adrese. Kópiu tlačiva prosíme doniesť, alebo doniesť originál a my to doručíme na daňový úrad.

25.04. máme modlitbový zápas opäť s úmyslom za ukončenie pandémie.

V sakristii nájdete každý mesiac nové číslo časopisov SLOVO a Misionár.
K dispozícii je aj časopis Milujte sa za 0,75€.

Prežívame rok sv. Jozefa, ktorý je spojený s odpustkami. Podmienky sú uvedené na tejto adrese.
Akatist k sv. Jozefovi je k dispozícii v sakristii (cena 2,-€).

Ďakujeme všetkým darcom, ktorí prispeli na chod farnosti a na kúpu priestorov pre nové pastoračné centrum. Prispieť na toto dielo sa dá osobne v pracovné dni od 17.30 do 17.50 alebo aj prevodom na účet, ktorý je zverejnený na tejto stránke. Prosíme aj o podporu na réžiu chrámu.Klokočovská Bohorodička povýšená na Patrónku Zemplína!