Oznamy


Farské oznamy:

  • PO – stretnutie s prvoprijímajúcimi deťmi

  • PO – stretnutie v telocvični

  • ST – stretnutie mládeže

  • PI – stretnutie s deťmi nebude

  • PI – modlitby otcov

  • 23.2.2019 je Prvá zádušná sobota. V sakrestii môžete obnovovať zádušné hramoty

  • V týždni od 11.2. do 17.2. je Národný týždeň manželstva. Opäť pripravujeme celý týždeň podujatia pre manželov. Do pozornosti dávame novú spoločenskú hru pre manželov Duet. Hra DUET 2 zábavným spôsobom vstupuje do dynamiky partnerského vzťahu s heslom: „Zahraj sa, zohraj sa!“ Rozvíja a posilňuje 7 manželských zručností, ktoré psychologické výskumy označili ako ťažiskové pre spokojný partnerský vzťah.Je skvelým nástrojom pre oživenie komunikácie medzi manželmi. Otvára totiž nové témy pre rozhovor, vďaka ktorým sa dozviete o čom váš partner sníva, ako premýšľa, čo je pre neho v živote dôležité.Počas hry sa zabavíte pri zaujímavých partnerských hádankách či plnení akčných úloh. Dozviete sa, ako dobre poznáte svojho partnera, zohráte sa a prehĺbite váš vzťah. Objednať si ju môžete na www.vztahovo.sk

  • Program NTM je na nástenke. Na všetky podujatia je voľný vstup. Na Valentínsky večer je potrebné sa prihlásiť v sakrestii, aby sme vedeli objednať potrebný počet večerí, Cena za osobu je 5,-€

  • Od 10.3., teda počas pôstnych nedelí, bude prebiehať kurz Manželstvo na dobrej ceste. Je určený pre manželov, ktorí absolvovali manželské večery. Prihlásiť sa môžete do konca mesiaca.

  • Misionár

 

 

 

 

Vyhlásenie vladyku Milana Chautura CSsR, košického eparchiálneho biskupa, o podávaní Eucharistie malým deťom v Košickej eparchii

S účinnosťou od 1. septembra 2017 sa malým deťom dovoľuje prijímať Eucharistiu, a to po súčasnom splnení nasledujúcich podmienok:

a) sú platnými členmi Katolíckej Cirkvi;

b) ešte nezačali navštevovať tretí ročník základnej školy a zároveň nedovŕšili 9. rok života;

c) prichádzajú na sväté prijímanie v sprievode svojich rodičov (aspoň jedného z nich) alebo inej vhodnej osoby, ktorá za nich v tejto veci preberá zodpovednosť