Oznamy09. 07. – 15. 07. 2018 

Farské oznamy:

  • večiereň 14.00

  • Letný tábor – poďakovať (o. Tomášovi, animátorom…)

  • pripomíname, že počas prázdnin bude v nedele upravený čas bohoslužieb – utiereň bude o 7.00, liturgie o 8.00 a 9.30, večiereň o 14.00

  • Rada pre mládež Košickej eparchie pozýva všetkých mladých na Letné stretnutie mládeže CAMP eparchie 2018. Bude sa konať na Hatfe v štyroch turnusoch. Všetky potrebné informácie a spôsob prihlásenia nájdete u svojho kňaza a na nástenke

  • Milujte sa

 

Vyhlásenie vladyku Milana Chautura CSsR, košického eparchiálneho biskupa, o podávaní Eucharistie malým deťom v Košickej eparchii

S účinnosťou od 1. septembra 2017 sa malým deťom dovoľuje prijímať Eucharistiu, a to po súčasnom splnení nasledujúcich podmienok:

a) sú platnými členmi Katolíckej Cirkvi;

b) ešte nezačali navštevovať tretí ročník základnej školy a zároveň nedovŕšili 9. rok života;

c) prichádzajú na sväté prijímanie v sprievode svojich rodičov (aspoň jedného z nich) alebo inej vhodnej osoby, ktorá za nich v tejto veci preberá zodpovednosť