Oznamy

16. 10. – 22. 10. 2017

Farské oznamy:

  • Október je mesiacom osobitnej úcty k Božej matke, ktorá je vyjadrená aj prostredníctvom modlitby sv. ruženca, preto do tejto duchovnej aktivity srdečne pozývame pred sv. liturgiou, kde sa modlia v PO ženy a matky , UT muži, otcovia, ST mládež, ŠT staré mamy a starí otcovia, PI deti.

  • Svätý páter Pio povedal: „keď sa bude milión detí modliť ruženec, sveta sa zmení“. Aj naša farnosť sa zapája do tejto iniciatívy „Milión detí sa modlí ruženec“. Tohto roku sa koná v stredu 18.10. o 9.00 hod. Pozývame všetky deti, ktoré sú v tom čase doma, samozrejme aj s rodičmi a starými rodičmi, na spoločnú modlitbu sv. ruženca do nášho chrámu.

  • V sobotu 21.10. sa bude konať TEVE pre mladých, ide sa na túru do Slovenského raja, toto podujatie bude sprevádzať myšlienka „odvážne vykročiť do raja“ Je to priestor na prehĺbenie spoločenstva a viery v živote našich mladých prihlásiť sa môžete u o. Tomáša

  • Môžete si už objednávať SLOVO (14,.€) a Misionár (11,-€ do 13.11.)
  • V sakristii si môžete obnovovať pamychídy, ktoré sa budú čítať 1.11.

Vyhlásenie vladyku Milana Chautura CSsR, košického eparchiálneho biskupa, o podávaní Eucharistie malým deťom v Košickej eparchii

S účinnosťou od 1. septembra 2017 sa malým deťom dovoľuje prijímať Eucharistiu, a to po súčasnom splnení nasledujúcich podmienok:

a) sú platnými členmi Katolíckej Cirkvi;

b) ešte nezačali navštevovať tretí ročník základnej školy a zároveň nedovŕšili 9. rok života;

c) prichádzajú na sväté prijímanie v sprievode svojich rodičov (aspoň jedného z nich) alebo inej vhodnej osoby, ktorá za nich v tejto veci preberá zodpovednosť