Oznamy


Farské oznamy:

  • PO – 17.00 stretnutie s prvoprijímajúcimi deťmi

  • ST – biblická škola

  • ST – stretnutie mládeže

  • PI – stretnutie detí

  • PI – modlitby otcov

  • Prosíme rodiny, aby sa hlásili na modlitbu sv. ruženca, zapísať sa môžu na stolíku

  • V sakrestii si môžete obnovovať panychídy

  • Na stolíku sú vence, ktoré pripravili zamestnanci charity. Výťažok z ich predaja ide na Útulok sv. Lazára. Jeden veniec stojí 10,-€. Prosíme o podporu

Vyhlásenie vladyku Milana Chautura CSsR, košického eparchiálneho biskupa, o podávaní Eucharistie malým deťom v Košickej eparchii

S účinnosťou od 1. septembra 2017 sa malým deťom dovoľuje prijímať Eucharistiu, a to po súčasnom splnení nasledujúcich podmienok:

a) sú platnými členmi Katolíckej Cirkvi;

b) ešte nezačali navštevovať tretí ročník základnej školy a zároveň nedovŕšili 9. rok života;

c) prichádzajú na sväté prijímanie v sprievode svojich rodičov (aspoň jedného z nich) alebo inej vhodnej osoby, ktorá za nich v tejto veci preberá zodpovednosť