Oznamy


Farské oznamy:

  • PO – 17.00 stretnutie s prvoprijímajúcimi deťmi

  • PO – stretnutie v telocvični

  • ST – stretnutie mládeže

  • PI – stretnutie detí

  • PI – modlitby otcov

  • NE – zbierka na chrám

  • Spolkové kalendáre

  • Farské kalendáre (2,50; 4,30)

  • V týždni od 9. do 15.12 bude v našej farnosti ikona Klokočovskej Bohorodičky

  • Do budúcej NE prosíme nahlásiť chorých, ktorých je potrebné navštíviť a vyspovedať pred sviatkami

Vyhlásenie vladyku Milana Chautura CSsR, košického eparchiálneho biskupa, o podávaní Eucharistie malým deťom v Košickej eparchii

S účinnosťou od 1. septembra 2017 sa malým deťom dovoľuje prijímať Eucharistiu, a to po súčasnom splnení nasledujúcich podmienok:

a) sú platnými členmi Katolíckej Cirkvi;

b) ešte nezačali navštevovať tretí ročník základnej školy a zároveň nedovŕšili 9. rok života;

c) prichádzajú na sväté prijímanie v sprievode svojich rodičov (aspoň jedného z nich) alebo inej vhodnej osoby, ktorá za nich v tejto veci preberá zodpovednosť