Oznamy


Putovanie ikony Sv. Rodiny – 2017

 

Rodina

Adresa

Dátum

1

Bernátová

Krakovská

10.-12.11.

2

Hutyrová

Dvorkinova 2

12.-14.11

3

Gočíková

Clementisova 3

14.-16.11.

4

Antošová

PČĽ 7

16.-18.11

5

Tkáčová

Bielocerkevská

18.-20.11.

6

Mikitková

Bielocerkevská 5

20.-22.11.

7

Pinkovská

Bielocerkevská 23

22.-24.11.

8

Struhárová

Postupimská 15

24.-26.11.

9

Vyrosteková

Postupimská 29

26.-28.11.

10

Mizeráková

Baštovanského 4

28.-30.11.

11

Perháčová st.

Tokajícka 4

30.11.-2.12.

12

Klobušníková

Kalinovská 8

2.12.-4.12.

13

Štofová

Buzulucká 21

4.-6.12

14

Perháčová ml.

Zupkova 27

6.-8.12.

15

Trusová

Zupkova 15

8.-10.12.

16

Čečková

Krosnianska 59

10.-12.12.

17

Šarišská

Krosnianska 71

12.-14.12.

18

Horňáková

Krosnianska 77

14.-16.12.

19

Reváková

Krosnianska 95

16.-18.12.

20

Varechová

Exnárova 2

18.-20.12.

21

Gajdošová

Exnárova 4

20.-22.12.

22

Matejovská

Exnárova 3

22.-24.12

 

04. 12. – 10. 12. 2017

Farské oznamy:

 • PO – stretnutie s prvoprijímajúcimi, večer  stretnutie v telocvični

 • UT – stretnutie mládeže po sv. liturgii

 • ŠT –  7. decembra o 18:45 sa vo farskom kostole sv. Rodiny  uskutoční prednáška Richarda Vašečku "Ako získať viac času pre svoju rodinu a svoj život”,

 • PI – stretnutie detí, požehnanie  žien v požehnanom stave,  modlitby otcov

 • SO – o 18.00  sa v seminárnom kostole  uskutoční benefičný koncert na pomoc mamičkám a daťom v núdzi

 • NE – po druhej sv. lit. vystúpi v našom chráme súbor Furčan

 • Počas Filipovky putuje po našich rodinách  ikona Sv. rodiny – rozpis je na nástenke a na webe

 • V sakristii si môžu členovia Spolku sv. CaM vyzdvihnúť kalendáre a podielová knihy (5,-€), nečlenovia si môžu zakúpiť knižný kalendár za 3,-€, jednolistový kalendár o. Baziliánov stojí 1,-€

 • k dispozícii sú už ja naše farské kalendáre – stolové 4,-€; nástenné  ,-€; a na stolíku sú obrázky s kalendárom za 0,20 €

 • v súvislosti s NTM 2018 sa dajú do 10.12. objednať kožené náramky s menami manželov. Kto by mal záujem, nech sa prihlási v sakristii. Cena jedného náramku bude 1,-€

 • s. Katarína sa na nás opäť obracia s aktivitou  VRECKO sv. Mikuláša pre deti na východnej Ukrajine. Tie sladkosti (alebo aj iné darčeky), ktorých sa deti zrieknu počas sviatku sv. Mikuláša, môžu dať do balíčka a doniesť do 10.12. do chrámu. S. Katarína si to vyzdvihne a dopraví na východ Ukrajiny, do oblasti, kde sa ešte stále bojuje

 • Na stolíku v zadnej časti chrámu je papier, kde prosíme, aby sa zapísali všetci, ktorí sa zapájajú do modlitbového zápasu v našej farnosti. Samozrejme sa môžu zapísať aj ďalší, ktorí sú ochotní raz mesačne sa modliť jednu hodinu na úmysel, ktorý je vždy predtým vyhlásený

 • Máme k dispozícii nové číslo časopisu slovo

Vyhlásenie vladyku Milana Chautura CSsR, košického eparchiálneho biskupa, o podávaní Eucharistie malým deťom v Košickej eparchii

S účinnosťou od 1. septembra 2017 sa malým deťom dovoľuje prijímať Eucharistiu, a to po súčasnom splnení nasledujúcich podmienok:

a) sú platnými členmi Katolíckej Cirkvi;

b) ešte nezačali navštevovať tretí ročník základnej školy a zároveň nedovŕšili 9. rok života;

c) prichádzajú na sväté prijímanie v sprievode svojich rodičov (aspoň jedného z nich) alebo inej vhodnej osoby, ktorá za nich v tejto veci preberá zodpovednosť