Oznamy

  • Od budúceho týždňa prechádzame na letný režim bohoslužieb
  • PO – po sv. lit. Stretnutie s prvoprijímajúcimi
  • zbierka na chrám – 1 x 50,-; 13 x 20,-; ostatní 655,-; spolu 655,-. Ďakujeme! Ďakujeme aj tým, ktorí využili možnosť prispieť na účet.  Táto možnosť je samozrejme po celý čas, č. ú.: SK53 0200 0000 0031 4736 5753
  • skončil dišpenz od nedeľných a sviatočných sv. liturgií
  • na nástenke sú informácie o Campe eparchie
  • 1.7. – Teve – info na nástenke
  • knihy od o. Ivana (10,-€)
  • budúci PI budeme mať vo farnosti slávnosť prvej svätej spovede a v SO slávnostné sväté prijímanie. Prosíme rodičov a príbuzných aby na sv. spoveď využili čas pred večernými sv. lit. V PI o 19.00 sa budú už spovedať iba deti.
  • Prvopiatková sv. spoveď – tiež pred večernými sv. lit.