Oznamy

21. 08. – 26. 08. 2017

Farské oznamy:

  • Pozývame manželov na kurz manželské večery. Kurz začne 13.9.2017 v pastoračných priestoroch rím. kat. Farnosti. Kurz je určený pre všetky manželské páry a absolvovať ho môžu aj páry, ktoré ho v minulosti absolvovali, ale v ich živote nastali významné zmeny (narodenie dieťaťa, zmena zamestnania a pod.) Prihlásiť sa môžete u o. Jozefa
  • Septembrovú fatimskú sobotu (2.9.2017) ponúkame ako príležitosť pre požehnanie tých, ktorí v tomto roku jubileí našej Eparchie oslavujú svoje osobné jubileá. Tých, ktorí by ste mali záujem sa môžete nahlásiť v sakristii do 15.8. 2017
  • V piatok 15/9/2017 sa uskutoční tradičná púť gréckokatolíkov Košickej eparchie do Mariapocsu. Hlavným slúžiteľom bude vladyka