Oznamy

Farské oznamy:

  • UT – od 9.00 spoveď chorých
  • Prosíme o 2% z vašich daní pre OZ Maťko, s ktorým spolupracujeme, tlačivo je na stolíku a je aj na našom webe.
  • Pri východe z chrámu si môžete za 1,-€ kúpiť Krížovú cestu na súkromnú modlitbu. Napísal ju väzeň odsúdený na doživotie, ktorý zažil obrátenie.
  • Na stolíku sa môžete zapísať na adoráciu pri Božom hrobe. Ak by bol dostatočný záujem, adorácia by bola od Veľkopiatočnej večierne do Jeruzalemskej utierne na Veľkú sobotu.
  • Katedrála, program

Vyhlásenie vladyku Milana Chautura CSsR, košického eparchiálneho biskupa, o podávaní Eucharistie malým deťom v Košickej eparchii

S účinnosťou od 1. septembra 2017 sa malým deťom dovoľuje prijímať Eucharistiu, a to po súčasnom splnení nasledujúcich podmienok:

a) sú platnými členmi Katolíckej Cirkvi;

b) ešte nezačali navštevovať tretí ročník základnej školy a zároveň nedovŕšili 9. rok života;

c) prichádzajú na sväté prijímanie v sprievode svojich rodičov (aspoň jedného z nich) alebo inej vhodnej osoby, ktorá za nich v tejto veci preberá zodpovednosť