Liturgický poriadok

 

Program bohoslužieb

21.10.2019 – 27.10.2019

deň čas úmysel poznámky
Pondelok 18:00 + Ladislav o. Jozef
Utorok 18:00 Zdravie a božie požehnanie pre Lukáša, Patrika, Adrianu a Katarínu o. Teofan
Streda 18:00 Zdravie a božie požehnanie pre Tomáša  a Annu o. Teofan
Štvrtok 18:00 + Mikuláš, Margita, Irena, Jozef Panychída

o. Jozef

Piatok 18:00 + Michal, Mária o. Jozef
Sobota 17:15 Veľká večiereň  o. Jozef
18:00 + Margita, Štefan, Ján, Helena Cirkevnoslovansky

o. Jozef

Nedeľa 20. (23.) po Päťdesiatnici
08:00 Utiereň o. Jozef
09:00 Sv. liturgia o. Jozef
10:30 Sv. liturgia

Zdravie a božie požehnanie pre Mariána  s rod.

o. Teofan
14:00 Večiereň o. Teofan

 

Pondelok:
Pravidelné aktivity cez týždeň

20:00 športové stretnutie dospelých (telocvičňa Gymnázia E. Steinovej, Charkovská )

Streda:

9:30 Svetielko – materské centrum

17:30 Stretnutia mladých (liturgia + stretko)

Biblická škola (po sv. liturgii)

Štvrtok:

16:45 Stretnutie kantorov (detská miestnosť)

Piatok:

Stretnutie detí  (po sv. liturgii)

Modlitby otcov (po sv. liturgii)