Liturgický poriadok

 

Program bohoslužieb

21.8.2017 – 27.8.2017

deň

čas

úmysel

poznámky

Pondelok

17.30

+ Mária

o. Jozef

Utorok

17.30

+ Pavlína

o. Jozef

Streda

17.30

Zdravie a Božie požehnanie pre Luciu s rod. a Evu

o. Tomáš

Štvrtok

17.30

+ Michal, Júlia, Vasiľ

o. Jozef

Piatok

17.30

+ Štefan

o. Tomáš

Sobota

16.45

Veľká večiereň

o. Tomáš

17.30

+ Mária

panychída

Cirkevnoslovansky

o. Tomáš

Nedeľa

 

 12. po Päťdesiatnici

 

8.00

Utiereň

o. Tomáš

9.00

Sv. liturgia

o. Jozef

10.30

Sv. liturgia

Zdravie a Božie požehnanie pre Angelu a Jozefa s rod.

o. Jozef

14.00

Večiereň

o. Tomáš


Pravidelné aktivity cez týždeň

 

Počas letných prázdnin sa previdelné aktivity nekonajú

 

 

Pondelok:

19:00 športové stretnutie detí v telocvični (telocvičňa Gymnázia E. Steinovej, Charkovská )

20:00 šortové stretnutie dospelých (telocvičňa Gymnázia E. Steinovej, Charkovská )

Streda:

9:30 Svetielko – materské centrum 

Štvrtok:

16:45 Stretnutie kantorov (detská miestnosť)

Biblická škola (po sv. liturgii)

Piatok:

17:30 Stretnutia mladých (liturgia + stretko)

Modlitby otcov (po sv. liturgii)