Liturgický poriadok

 

 

Program bohoslužieb

13.1.2020 – 19.1.2020

deň

čas

úmysel

poznámky

Pondelok

18:00

+ Štefan

o. Jozef

Utorok

18:00

+ Marta 

o. Jozef

Streda

18:00

+ Ján

o. Teofan

Štvrtok

18:00

+ Helena, Jozef, Michal, Ondrej, Helena, Štefan a ost. z rod.

o. Teofan

Piatok

18:00

+ Juraj, Katarína

o. Jozef

Sobota

17:15

Veľká večiereň 

o. Teofan

18:00

+ Erzsebét, Vladimír

Cirkevnoslovansky

o. Teofan

Nedeľa

 

32. po Päťdesiatnici

 

08:00

Utiereň

o. Teofan

09:00

Sv. liturgia

o. Jozef

10:30

Sv. liturgia

Zdravie a Božie požehnanie pre Ladislava

o. Teofan

14:00

Večiereň

o. Jozef

 

 

Pondelok:
Pravidelné aktivity cez týždeň

20:00 športové stretnutie dospelých (telocvičňa Gymnázia E. Steinovej, Charkovská )

Streda:

9:30 Svetielko – materské centrum

17:30 Stretnutia mladých (liturgia + stretko)

Biblická škola (po sv. liturgii)

Štvrtok:

16:45 Stretnutie kantorov (detská miestnosť)

Piatok:

Stretnutie detí  (po sv. liturgii)

Modlitby otcov (po sv. liturgii)