Liturgický poriadok

 

Program bohoslužieb

9.7.2018 – 15.7.2018

deň

čas

úmysel

poznámky

Pondelok

17:30

+ Jolana, Ľudovít, Ernest, Eva

o. Jozef

Utorok

17:30

+ Jolana, Ľudovít, Ernest, Eva

o. Jozef

Streda

17:30

+ Jolana, Ľudovít, Ernest, Eva

o. Jozef

Štvrtok

17:30

+  Ondrej, Anna, Helena

o. Jozef

Veľká večiereň s lítiou

Piatok

17:30

+ Ondrej, Pavlína, Ján, Jozef

o. Jozef

Sobota

16:45

Veľká večiereň

o. Jozef

17:30

+ Ján

Cirkevnoslovansky

o. Jozef

Nedeľa

 

8. po Päťdesiatnici – otcov

o. Jozef

07:00

Utiereň

o. Jozef

08:00

Sv. liturgia

o. Tomáš

09:30

Sv. liturgia

Zdravie a božie požehnanie pre Janku s rod.

 

14:00

Večiereň

o. Tomáš

 

Pravidelné aktivity cez týždeň

 

Pondelok:

19:00 športové stretnutie detí v telocvični (telocvičňa Gymnázia E. Steinovej, Charkovská )

20:00 športové stretnutie dospelých (telocvičňa Gymnázia E. Steinovej, Charkovská )

Streda:

9:30 Svetielko – materské centrum

17:30 Stretnutia mladých (liturgia + stretko)

Biblická škola (po sv. liturgii)

Štvrtok:

16:45 Stretnutie kantorov (detská miestnosť)

Piatok:

Stretnutie detí  (po sv. liturgii)

Modlitby otcov (po sv. liturgii)