Liturgický poriadok

 

Program bohoslužieb

23.4.2018 – 29.4.2018

deň

čas

úmysel

poznámky

Pondelok

 

sv. Juraj


 

07:00

Utiereň

o. Tomáš

08:00

Sv. liturgia

Myrovanie

požehnanie ozimín

o. Tomáš

17:30

Sv. liturgia

Zdravie a Božie požehnanie pre Mareka, Zuzanu a Matúša

Myrovanie

požehnanie ozimín

o. Jozef

Utorok

17:30

+ z rod. Maliňákovej

o. Tomáš

Streda

17:30

Zdravie a Božie požehnanie pre Juraja

 

o. Tomáš

Štvrtok

17:30

  • Štefan

 

o. Jozef

Piatok

17:30

  • Štefan, Mária, Štefan

zdržanlivosť od mäsa

o. Jozef

Sobota

16:45

Veľká večiereň

o. Tomáš

17:30

+ Ján, Anna, Vasiľ, Helena

Cirkevnoslovansky

o. Tomáš

Nedeľa

 

O samaritánke

 

08:00

Utiereň

o. Tomáš

09:00

Sv. liturgia

o. Jozef

10:30

Sv. liturgia

Zdravie a Božie požehnanie pre

o. Jozef

14:00

Večiereň

o. Tomáš

 

 

Pravidelné aktivity cez týždeň

 

Pondelok:

19:00 športové stretnutie detí v telocvični (telocvičňa Gymnázia E. Steinovej, Charkovská )

20:00 športové stretnutie dospelých (telocvičňa Gymnázia E. Steinovej, Charkovská )

Streda:

9:30 Svetielko – materské centrum

17:30 Stretnutia mladých (liturgia + stretko)

Biblická škola (po sv. liturgii)

Štvrtok:

16:45 Stretnutie kantorov (detská miestnosť)

Piatok:

Stretnutie detí  (po sv. liturgii)

Modlitby otcov (po sv. liturgii)