Liturgický poriadok

Bohoslužby sú v režime OP (očkovaní a prekonaní). Max. počet je 30 osôb v chráme.
Bohoslužby sa prenášajú cez náš YT kanál – v nedeľu a sviatok o 09:00 a 10:30.