Liturgický poriadok

 

 

 

Program bohoslužieb

4.12.2017 – 10.12.2017

deň

čas

úmysel

poznámky

Pondelok

17:30

+ Mária

o. Jozef

Utorok

17:30

+ Michal, Anna

Veľká večiereň s lítiou

o. Tomáš

Streda

 

sv. Mikuláš

 
 

07:00

Utiereň

o. Jozef

 

08:00

Sv. liturgia

Myrovanie

o. Jozef

 

17:30

Sv. liturgia

Myrovanie

o. Tomáš

Štvrtok

17:30

+ Ján, Zuzana, Ján

Veľká večiereň s lítiou

o. Jozef

Piatok

 

Nepoškvrnené počatie

Prikázaný sviatok

voľnica

 

07:00

Utiereň

o. Tomáš

 

08:00

Sv. liturgia

Myrovanie

o. Tomáš

 

17:30

Sv. liturgia

Zdravie a Božie požehnanie pre  

Myrovanie

o. Jozef

Sobota

16:45

Veľká večiereň

o. Tomáš

17:30

+ Mária

Cirkevnoslovansky

o. Tomáš

Nedeľa

 

27. po Päťdesiatnici

 

08:00

Utiereň

o. Tomáš

09:00

Sv. liturgia

o. Jozef

10:30

Sv. liturgia

Zdravie a Božie požehnanie pre Máriu  

o. Jozef

14:00

Večiereň

o. Tomáš

Pravidelné aktivity cez týždeň

 

Pondelok:

19:00 športové stretnutie detí v telocvični (telocvičňa Gymnázia E. Steinovej, Charkovská )

20:00 športové stretnutie dospelých (telocvičňa Gymnázia E. Steinovej, Charkovská )

Streda:

9:30 Svetielko – materské centrum

17:30 Stretnutia mladých (liturgia + stretko)

Biblická škola (po sv. liturgii)

Štvrtok:

16:45 Stretnutie kantorov (detská miestnosť)

Piatok:

Stretnutie detí  (po sv. liturgii)

Modlitby otcov (po sv. liturgii)