Liturgický poriadok

 

Program bohoslužieb

19.2.2018 – 25.2.2018

deň

čas

úmysel

poznámky

Pondelok

17:30

+ Alžbeta, Štefan, Štefan, Ján, Mária

veľkopôstny moleben

o. Jozef

Utorok

17:30

+ Michal

o. Tomáš

Streda

17:30

+ Mária

Vopred posv. Darov

zdržanlivosť od mäsa

o. Tomáš

Štvrtok

17:30

+ Anna

panychída

o. Jozef

Piatok

17:30

+ Emil, Ema, Ľubomír, Peter

Vopred posv. Darov

zdržanlivosť od mäsa

o. Jozef

Sobota

16:45

Veľká večiereň

o. Tomáš

17:30

+ Helena, Vasil

Cirkevnoslovansky

o. Tomáš

Nedeľa

 

2. pôstna

 

08:00

Utiereň

o. Tomáš

09:00

Sv. liturgia

o. Jozef

10:30

Sv. liturgia

Zdravie a Božie požehnanie pre  Petra, Annu, Emku a Dávidka

o. Jozef

14:00

Veľkopôstna večiereň

o. Tomáš


Putovanie Sv. kríža – 2018

 

 

Rodina

Adresa

Dátum

1

Reváková

Krosnianska 95

12.2.-14.2.

2

Horňáková

Krosnianska 77

14.2.-16.2.

3

Šarišská

Krosnianska 71

16.2.-18.2.

4

Čečková

Krosnianska 59

18.2.-20.2.

5

Pirčáková

Krosnianska 51

20.2.-22.2.

6

Trusová

Zupkova 15

22.2.-24.2.

7

Perháčová ml.

Zupkova 27

24.2.-26.2.

8

Šimová

Buzulucká 20

26.2.-28.2.

9

Gočíková

Clementisova 3

28.2.-2.3.

10

Hutyrová

Dvorkinova 2

2.3.-4.3.

11

Antošová

PČĽ 7

4.3.-6.3.

12

Struhárová

Postupimská 15

6.3.-8.3.

13

Mikitková

Bielocerkevská 5

10.3.-12.3.

14

Pinkovská

Bielocerkevská 23

12.3.-14.3.

15

Mizeráková

Baštovanského 4

14.3.-16.3.

16

Perháčová st.

Tokajícka 4

16.3.-18.3.

17

Bernátová

Krakovská

18.3.-20.3.

18

Gajdošová

Exnárova 4

20.3.-22.3.

19

Matejovská

Exnárova 3

22.3.-24.3

20

     

21

     

22

     

Pravidelné aktivity cez týždeň

 

Pondelok:

19:00 športové stretnutie detí v telocvični (telocvičňa Gymnázia E. Steinovej, Charkovská )

20:00 športové stretnutie dospelých (telocvičňa Gymnázia E. Steinovej, Charkovská )

Streda:

9:30 Svetielko – materské centrum

17:30 Stretnutia mladých (liturgia + stretko)

Biblická škola (po sv. liturgii)

Štvrtok:

16:45 Stretnutie kantorov (detská miestnosť)

Piatok:

Stretnutie detí  (po sv. liturgii)

Modlitby otcov (po sv. liturgii)