Liturgický poriadok

Program bohoslužieb

19.8.2019 – 25.8.2019

deň čas úmysel poznámky
Pondelok 18:00 Lukáš (na úmysel) o. Jozef
Utorok 18:00 + Maroš, Júlia, Jozef o. Jozef
Streda 18:00 + Mária, Michal, Anna o. Mati
Štvrtok 18:00 + Pavlína, František Panychída

o. Tomáš

Piatok 18:00 + Juraj o. Tomáš
Sobota 17:15 Veľká večiereň  o. Tomáš
18:00 + z rod. Kacarabčinovej a Fedorcovej Cirkevnoslovansky

o. Tomáš

Nedeľa 11. po Päťdesiatnici
7:00 Utiereň o. Tomáš
8:00 Sv. liturgia o. Jozef
9:30 Sv. liturgia

Zdravie a Božie požehnanie pre 

o. Jozef
14:00 Večiereň o. Jozef


Pondelok:

Pravidelné aktivity cez týždeň

20:00 športové stretnutie dospelých (telocvičňa Gymnázia E. Steinovej, Charkovská )

Streda:

9:30 Svetielko – materské centrum

17:30 Stretnutia mladých (liturgia + stretko)

Biblická škola (po sv. liturgii)

Štvrtok:

16:45 Stretnutie kantorov (detská miestnosť)

Piatok:

Stretnutie detí  (po sv. liturgii)

Modlitby otcov (po sv. liturgii)