Liturgický poriadok

 

Program bohoslužieb

10.12.2018 – 16.12.2018

deň

čas

úmysel

poznámky

Pondelok

17:30

  • Ján, Mária, Ján, Zuzana

moleben k Bohorodičke

o. Jozef

Utorok

17:30

  • Zuzana, Tomáš

akatist k Bohorodičke (1.-5.)

panychída

o. Tomáš

Streda

17:30

+ Štefan, Mária, Alexander, Anna

akatist k Bohorodičke (6.-9.)

o. Tomáš

Štvrtok

17:30

+ Viera

akatist k Bohorodičke (10.-13)

panychída

o. Jozef

Piatok

17:30

Zdravie a Božie požehnanie pre Juraja

moleben pred. Nar. Pána

o. Jozef

Sobota

16:45

Veľká večiereň

o. Jozef

17:30

  • Michal

Cirkevnoslovansky

moleben k Bohorodičke

panychída

o. Jozef

Nedeľa

 

Praotcov

 

08:00

Utiereň

o. Tomáš

09:00

Sv. liturgia

o. Jozef

10:30

Sv. liturgia

Zdravie a Božie požehnanie pre Antona, Juraja a Annu

o. Jozef

14:00

Večiereň

o. Jozef

 

Putovanie ikony Sv. rodiny – 2018

 

Rodina

Adresa

Dátum

1

Perháčová st.

Tokajícka 4

30.11.-2.12.

2

Perháčová ml.

Zupkova 27

2.-4.12.

3

Reváková O.

Zupkova

4.-6.12.

4

Reváková Tomáš

Krosnianska 95

6.-8.12.

5

Reváková Marek

Maurerova

8.-10.12.

6

Gočíková

Clementisova 3

10.-12.12.

7

Antošová

PČĽ 7

12.-14.12.

8

Hutyrová

Dvorkinova 2

14.-16.12.

9

Mikitková

Bielocerkevská 5

16.-18.12.

10

Struhárová

Postupimská 15

18.-20.12.

11

Šimová

Buzulucká 20

20.-22.12.

12

Čečková

Krosnianska 59

22.-24.12

13

Trusová

Zupkova 15

24.-26.12.

14

Ignáczová

Exnárova 19

26.-28.12.

15

Horňáková

Krosnianska 77

28.-30.12.

16

     

Pravidelné aktivity cez týždeň

 

Pondelok:

19:00 športové stretnutie detí v telocvični (telocvičňa Gymnázia E. Steinovej, Charkovská )

20:00 športové stretnutie dospelých (telocvičňa Gymnázia E. Steinovej, Charkovská )

Streda:

9:30 Svetielko – materské centrum

17:30 Stretnutia mladých (liturgia + stretko)

Biblická škola (po sv. liturgii)

Štvrtok:

16:45 Stretnutie kantorov (detská miestnosť)

Piatok:

Stretnutie detí  (po sv. liturgii)

Modlitby otcov (po sv. liturgii)