Liturgický poriadok

Program bohoslužieb

15.4.2019 – 21.4.2019

deň čas úmysel poznámky
Veľký

Pondelok

17.30 Na úmysel darcu

Vopred posv. darov

o. Jozef

Veľký Utorok 17.30 Zdravie a božie požehnanie pre Máriu a Gabriela s rod. Vopred posv. darov

o. Tomáš

Veľká

Streda

17.30 + Anna, Juraj, Júlia

Zdržanlivosť od mäsa

Vopred posv. Darov

o. Tomáš

Veľký

Štvrtok

17.00

Sv. liturgia Bazila Veľkého s večierňou

Strasti

o. Jozef

o. Tomáš

Veľký

Piatok

19.4.

8.00 Kráľovské hodinky

Prikázaný sviatok

Prísny pôst

o. Jozef  + o. Tomáš

15.00 Veľká večiereň s uložením plaščenice do hrobu

o. Jozef

o. Tomáš

Veľká

Sobota

8.00 Jeruzalemská utiereň o. Tomáš
17.30

Sv. liturgia Bazila Veľkého s večierňou

o. Jozef + o. Tomáš
Nedeľa Paschy

21.4.

6.00 Utiereň Paschy

o. Jozef

o. Tomáš

7.00 Sv. liturgia a svätenie jedál

o. Jozef

o. Tomáš

9.00 Sv. liturgia a svätenie jedál

cirkevnoslovansky

o. Jozef

14.00 Veľká večiereň o. Tomáš

Program bohoslužieb

22.4.2019 – 28.4.2019

deň čas úmysel poznámky
Svetlý

Pondelok

7:00 Utiereň

Prikázaný sviatok

o. Jozef

8:00 Sv. liturgia

Myrovanie a obchod okolo chrámu

o. Jozef + o. Tomáš

10:00 Sv. liturgia

(cirkevnoslovansky)

Myrovanie

Po sv. lit. veľká večiereň

o. Tomáš

Svetlý

Utorok

Sv. Juraj

7:00 Utiereň o. Jozef
8:00 Sv. liturgia

Myrovanie – sv. ozimín

o. Jozef

17:30 Sv. liturgia

Zdravie a božie požehnanie pre Filipa, Šimona a Tea

Myrovanie – sv. ozimín

veľká večiereň

o. Tomáš

Svetlá

Streda

17:30 + Anna

veľká večiereň

o. Tomáš

Svetlý

Štvrtok

17:30 + Zlaťa

veľká večiereň

o. Jozef

Svetlý

Piatok

17:30 + Michal, Anna, Michal, Ján

veľká večiereň

voľnica

o. Jozef

Svetlá

Sobota

16:45 Veľká večiereň o. Tomáš
17:30 + Helena

Cirkevnoslovansky

o. Tomáš

Nedeľa O Tomášovi
08:00 Utiereň o. Jozef
09:00 Sv. liturgia o. Jozef
10:30 Sv. liturgia

Zdravie a božie požehnanie pre Martu s rod.

o. Tomáš
14:00 Večiereň o. Tomáš
Pravidelné aktivity cez týždeň

Pondelok:

19:00 športové stretnutie detí v telocvični (telocvičňa Gymnázia E. Steinovej, Charkovská )

20:00 športové stretnutie dospelých (telocvičňa Gymnázia E. Steinovej, Charkovská )

Streda:

9:30 Svetielko – materské centrum

17:30 Stretnutia mladých (liturgia + stretko)

Biblická škola (po sv. liturgii)

Štvrtok:

16:45 Stretnutie kantorov (detská miestnosť)

Piatok:

Stretnutie detí  (po sv. liturgii)

Modlitby otcov (po sv. liturgii)