Liturgický poriadok

 

 

Program bohoslužieb

2.12.2019 – 8.12.2019

deň

čas

úmysel

poznámky

Pondelok

18:00

+ Michal a ostatní z rod.

o. Jozef

Utorok

18:00

+ Michal, Anna, Valentín, Helena

Moleben pred Narodením

o. Teofan

Streda

18:00

+ Ján

Adorácia

o. Jozef

Štvrtok

18:00

+ Bernardína, Viera, Jozef

Veľká večiereň s lítiou

Panychída

o. Jozef

Piatok

 

Sv. Mikuláš

Voľnica

07:00

Utiereň

o. Teofan

08:00

Sv. liturgia

Myrovanie

o. Teofan

18:00

Sv. liturgia

Myrovanie

o. Jozef

Sobota

17:00

Veľká večiereň s lítiou

o. Teofan

18:00

Za členov arcibratstva sv. ruženca a ich rodiny

Cirkevnoslovansky

o. Teofan

Nedeľa

 

26. (29.) po Päťdesiatnici – počatie presv. Bohorodičky

 

08:00

Utiereň

o. Jozef

09:00

Sv. liturgia

Myrovanie

o. Jozef

10:30

Sv. liturgia

Zdravie a božie požehnanie pre Pavla a Helenu

Myrovanie

o. Teofan

14:00

Večiereň

o. Teofan

Pondelok:
Pravidelné aktivity cez týždeň

20:00 športové stretnutie dospelých (telocvičňa Gymnázia E. Steinovej, Charkovská )

Streda:

9:30 Svetielko – materské centrum

17:30 Stretnutia mladých (liturgia + stretko)

Biblická škola (po sv. liturgii)

Štvrtok:

16:45 Stretnutie kantorov (detská miestnosť)

Piatok:

Stretnutie detí  (po sv. liturgii)

Modlitby otcov (po sv. liturgii)