Liturgický poriadok

 

 
 

Program bohoslužieb

29.6.2020 – 5.7.2020

deň

čas

úmysel

poznámky

Pondelok

 

Sv. Peter a Pavol

Prikázaný sviatok

07:00

Utiereň

o. Teofan

08:00

Sv. liturgia

Zdravie a Božie požehnanie pre Jána a Máriu

Myrovanie

o. Teofan

18:00

Sv. liturgia

myrovanie

o. Jozef

Utorok

18:00

Zdravie a Božie požehnanie pre Patrika, Lukáša, Adrianu a Katarínu

o. Teofan

Streda

18:00

+ Helenka, Júlia, Mária, František

o. Teofan

Štvrtok

18:00

Na úmysel darcu (za rod. Sremeňákovú)

o. Jozef

Piatok

18:00

Za členov arcibratstva sv. ruženca a ich rodiny

o. Jozef

19:00

Slávnosť prvej svätej spovede

o. Jozef + o. Teofan

Sobota

09:00

Sv. liturgia – slávnostné sv. prijímanie

o. Jozef + o. Teofan

17:00

Veľká večiereň s lítiou

o. Jozef

18:00

+ Michal, Mária, Ján, Mária

Cirkevnoslovansky

o. Jozef

Nedeľa

 

5. po Päťdesiatnici

Sv. Cyril a Metod

 

07:00

Utiereň

o. Teofan

08:00

Sv. liturgia

Myrovanie

o. Jozef

09:30

Sv. liturgia

Myrovanie

o. Jozef

14:00

Večiereň

o. Teofan

       
       
       
       
       
       
     
     
     
       
     
       
     
     
     
     

 

 


Pravidelné aktivity cez týždeň

Pondelok:

20:00 športové stretnutie dospelých (telocvičňa Gymnázia E. Steinovej, Charkovská )

Streda:

9:30 Svetielko – materské centrum

17:30 Stretnutia mladých (liturgia + stretko)

Biblická škola (po sv. liturgii)

Štvrtok:

16:45 Stretnutie kantorov (detská miestnosť)

Piatok:

Stretnutie detí  (po sv. liturgii)

Modlitby otcov (po sv. liturgii)