Liturgický poriadok

 

Program bohoslužieb

15.10.2018 – 21.10.2018

deň

čas

úmysel

poznámky

Pondelok

17:30

+Andrej, Michal

o. Jozef

Utorok

17:30

+Andrej, Mária

o. Tomáš

Streda

17:30

+Štefan, Mária, Alexander, Anna

o. Tomáš

Štvrtok

17:30

+Mária, Ján, o. Eliáš

o. Tomáš

Piatok

17:30

+ Verona

o. Jozef

Sobota

16:45

Veľká večiereň

o. Jozef

17:30

+ Michal

Cirkevnoslovansky

o. Jozef

Nedeľa

 

22. po Päťdesiatnici

 

08:00

Utiereň

o. Tomáš

09:00

Sv. liturgia

o. Jozef

10:30

Sv. liturgia

Za zdravie a Božie požehnanie pre Viliama

o. Jozef

14:00

Večiereň

o. Tomáš

 

 

Pravidelné aktivity cez týždeň

 

Pondelok:

19:00 športové stretnutie detí v telocvični (telocvičňa Gymnázia E. Steinovej, Charkovská )

20:00 športové stretnutie dospelých (telocvičňa Gymnázia E. Steinovej, Charkovská )

Streda:

9:30 Svetielko – materské centrum

17:30 Stretnutia mladých (liturgia + stretko)

Biblická škola (po sv. liturgii)

Štvrtok:

16:45 Stretnutie kantorov (detská miestnosť)

Piatok:

Stretnutie detí  (po sv. liturgii)

Modlitby otcov (po sv. liturgii)