Liturgický poriadok

 

Program bohoslužieb

28.5.2018 – 3.6.2018

deň

čas

úmysel

poznámky

Pondelok

17.30

+ Imrich

Panychída

o. Jozef

Utorok

17.30

+ Terézia, Michal

o. Tomáš

Streda

17.30

+ Mária

Veľká večiereň s lítiou

o. Tomáš

Štvrtok

 

Najsvätejšej Eucharistie

 

7.00

Utiereň

o. Tomáš

8.00

Sv. liturgia

Myrovanie

o. Tomáš

17.30

Sv. liturgia

Zdravie a Božie požehnanie pre Andreja s rod.

Myrovanie

o. Jozef

Piatok

17.30

Za členov arcibratstva sv. ruženca a ich rodiny

o. Jozef

Sobota

16.45

Veľká večiereň

o. Tomáš

17.30

+ Verona, Michal

Cirkevnoslovansky

o. Tomáš

Nedeľa

 

2. po Päťdesiatnici

 

8.00

Utiereň

o. Tomáš

9.00

Sv. liturgia

o. Jozef

10.30

Sv. liturgia

Zdravie a Božie požehnanie pre Ivana, Jána, Adelu a Ivana

o. Jozef

14.00

Večiereň

o. Jozef

Pravidelné aktivity cez týždeň

 

Pondelok:

19:00 športové stretnutie detí v telocvični (telocvičňa Gymnázia E. Steinovej, Charkovská )

20:00 športové stretnutie dospelých (telocvičňa Gymnázia E. Steinovej, Charkovská )

Streda:

9:30 Svetielko – materské centrum

17:30 Stretnutia mladých (liturgia + stretko)

Biblická škola (po sv. liturgii)

Štvrtok:

16:45 Stretnutie kantorov (detská miestnosť)

Piatok:

Stretnutie detí  (po sv. liturgii)

Modlitby otcov (po sv. liturgii)