Liturgický poriadok

 

Program bohoslužieb

4.2.2019 – 10.2.2019

deň

čas

úmysel

poznámky

Pondelok

17:30

+ Jozef, Mária

o. Jozef

Utorok

17:30

Zdravie a Božie požehnanie pre Annu, Mikuláša a Mariannu

o. Jozef

Streda

17:30

+ Ema, Emil, Peter, Ľubomír

o. Tomáš

Štvrtok

17:30

+ Helena

o. Tomáš

Piatok

17:30

Zdravie a Božie požehnanie pre Rastislava, Petru a Jakuba

o. Jozef

Sobota

16:45

Veľká večiereň

o. Jozef

17:30

+ Katarína, Jozef, Jozef, Anna, Ján, Ondrej, Michal

Cirkevnoslovansky

o. Jozef

Nedeľa

 

 O mýtnikovi a farizejovi

 

08:00

Utiereň

o. Tomáš

09:00

Sv. liturgia

o. Jozef

10:30

Sv. liturgia

Zdravie a Božie požehnanie pre Annu s rod.

o. Tomáš

14:00

Večiereň

o. Jozef

Pravidelné aktivity cez týždeň

Pondelok:

19:00 športové stretnutie detí v telocvični (telocvičňa Gymnázia E. Steinovej, Charkovská )

20:00 športové stretnutie dospelých (telocvičňa Gymnázia E. Steinovej, Charkovská )

Streda:

9:30 Svetielko – materské centrum

17:30 Stretnutia mladých (liturgia + stretko)

Biblická škola (po sv. liturgii)

Štvrtok:

16:45 Stretnutie kantorov (detská miestnosť)

Piatok:

Stretnutie detí  (po sv. liturgii)

Modlitby otcov (po sv. liturgii)