Liturgický poriadok

Liturgický poriadokPravidelné aktivity

Gréckokatolícka cirkev,

farnosť Božej múdrosti

Košice – Furča

Verejné bohoslužby sú zrušené, konajú sa len online prenosy.

Gréckokatolícka cirkev,

farnosť Božej múdrosti

Košice – Furča

Deň Čas Aktivita
Pondelok 17:30 stretnutie prvoprijímajúcich
Utorok po sv. liturgii modlitby matiek
Streda po sv. liturgii biblická škola (ak nie je večiereň)
Štvrtok po sv. liturgii modlitby matiek
Piatok po sv. liturgii stretnutie mladých
modlitby otcov