Liturgický poriadok


Pravidelné aktivity

Deň Aktivita Čas
Pondelok stretnutie prvoprijímajúcich 17:30
Utorok modlitby matiek po sv. liturgii
Streda biblická škola po sv. liturgii
Štvrtok modlitby matiek po sv. liturgii
Piatok stretnutie mladých
modlitby otcov
po sv. liturgii