Liturgický poriadok

 

 

Program bohoslužieb

6.4.2020 – 12.4.2020

deň

čas

úmysel

poznámky

Veľký

Pondelok

 

+ Ján

17.00 – 18.00 –  otvorený chrám na tichú modlitbu

panychída

o. Jozef

Veľký Utorok

 

+ Andrej, Mária

17.00 – 18.00 –  otvorený chrám na tichú modlitbu

 

o. Teofan

Veľká

Streda

 

+ Margita

17.00 – 18.00 –  otvorený chrám na tichú modlitbu

Zdržanlivosť od mäsa

o. Teofan

Veľký

Štvrtok

 

Sv. liturgia Bazila Veľkého s večierňou

Strasti

o. Jozef

o. Teofan

Veľký

Piatok

10.4.

 

Kráľovské hodinky

Prikázaný sviatok

Prísny pôst

 

Veľká večiereň s uložením plaščenice do hrobu

16.00 – 18.00 –  otvorený chrám na tichú modlitbu

o. Jozef

o. Teofan

 

Veľká

Sobota

 

Jeruzalemská utiereň

 
 

Sv. liturgia Bazila Veľkého s večierňou

16.00 – 18.00 –  otvorený chrám na tichú modlitbu

o. Jozef 

 o. Teofan

Nedeľa Paschy 

12.4.

 

Utiereň Paschy 

o. Jozef

o. Teofan

 

Sv. liturgia a svätenie jedál

9.00 – 11.00 –  otvorený chrám na tichú modlitbu

o. Jozef

o. Teofan

 

Veľká večiereň

 

 

 


Pravidelné aktivity cez týždeň

Pondelok:

20:00 športové stretnutie dospelých (telocvičňa Gymnázia E. Steinovej, Charkovská )

Streda:

9:30 Svetielko – materské centrum

17:30 Stretnutia mladých (liturgia + stretko)

Biblická škola (po sv. liturgii)

Štvrtok:

16:45 Stretnutie kantorov (detská miestnosť)

Piatok:

Stretnutie detí  (po sv. liturgii)

Modlitby otcov (po sv. liturgii)