Liturgický poriadok

Program bohoslužieb

17.6.2019 – 23.6.2019

deň čas úmysel poznámky
Pondelok 18:00 + Natália o. Tomáš
Utorok 18:00 + Mária, Mária o. Tomáš
Streda 18:00 + Michal Veľká večiereň s lítiou

o. Tomáš

o. Jozef

Štvrtok Najsvätejšej Eucharistie
07:00 Utiereň o. Tomáš
08:00 Sv. liturgia Myrovanie

o. Tomáš

18:00 Sv. liturgia

Zdravie a Božie požehnanie pre  Juraja a Zuzanu s rod.

Myrovanie

o. Jozef

Piatok 18:00 + Zuzana, Tomáš panychída
Sobota 15:00 Sobáš Kvačkaj – Faragóová o. Jozef
16:00 Sobáš Čigáš – Beľanová o. Jozef
17:15 Veľká večiereň o. Jozef
18:00 + Anna Cirkevnoslovansky

o. Jozef

Nedeľa 2. po Päťdesiatnici
08:00 Utiereň o. Tomáš
09:00 Sv. liturgia o. Tomáš
10:30 Sv. liturgia

Zdravie a Božie požehnanie pre Anežku

o. Tomáš
14:00 Veľká večiereň s lítiou o. Tomáš

Pravidelné aktivity cez týždeň

Pondelok:

19:00 športové stretnutie detí v telocvični (telocvičňa Gymnázia E. Steinovej, Charkovská )

20:00 športové stretnutie dospelých (telocvičňa Gymnázia E. Steinovej, Charkovská )

Streda:

9:30 Svetielko – materské centrum

17:30 Stretnutia mladých (liturgia + stretko)

Biblická škola (po sv. liturgii)

Štvrtok:

16:45 Stretnutie kantorov (detská miestnosť)

Piatok:

Stretnutie detí  (po sv. liturgii)

Modlitby otcov (po sv. liturgii)