Eucharistia

Slávenie Tajomstva Eucharistie

V našom chráme sa každý deň, mimo aliturgických dní, slávi Tajomstvo Eucharistie podľa aktuálneho bohoslužobného poriadku.


Podávanie Eucharistie deťom

V 1244 článku Katechizmus Katolíckej Cirkci poznamenáva: "Východné cirkvi si uchovávajú živé vedomie jednoty uvádzania do kresťanského života, a preto dávajú sväté prijímanie všetkým novopokrsteným a birmovaným, a to aj malým deťom, pamätajúc na Pánove slová: “Nechajte deti prichádzať ku mne. Nebráňte im…” (Mk 10, 14)”  A tak i v našom chráme podávame Eucharistiu deťom, ktoré prijali iniciačné sviatosti.


Intencie

Zapísať intenciu na Božskú liturgiu môžete v sakristii každý deň pred alebo po Božskej liturgii.

V nedele a sviatky je možné zapísať iba intenciu za živých. Za zomrelých sa v tieto dni Božské liturgie neslávia


Prvé sväté prijímanie

Ohľadom tzv. prvého svätého prijímania si pozrite Stretnutia s deťmi, ktoré sa pripravujú na prijatie svätých tajomstiev Eucharistie  a pokánia na našej stránke v časti Pravidelné aktivity.


Liturgia vopred posvätených darov

Počas Svätej Štyridsiatnice (Veľkého pôstu) sa v stredy a piatky (niekedy aj v iné dni) slávia Služby vopred posvätených darov. Aj za Služby vopred posvätených darov je možné obetovať milodar (CCEO KÁN. 715). Podobne je možné obetovať milodar aj za spomienku v Božskej liturgii a za panychídu, ktorá sa zvyčajne slávi po Božskej liturgii.

CCEO KÁN. 698 – V Božskej liturgii, službou kňaza konajúceho v osobe Krista nad darmi Cirkvi, sa nepretržite mocou Svätého Ducha vykonáva to, čo Pán Ježiš sám vykonal pri poslednej večeri, keď dal učeníkom svoje telo, za nás obetované na Kríži, a svoju krv, vyliatu za nás, ustanovujúc skutočnú a tajomnú obetu, ktorou sa táto krvavá obeta Kríža so vzdávaním vďaky pripomína, sprítomňuje sa a na ktorej má Cirkev účasť obetou ako aj spoločenstvom, pre uskutočnenie a zdokonalenie jednoty Božieho ľudu na budovaní svojho tela ktorým je Cirkev