Články


Sv. Štyridsiatnica

Na prahu sv. Štyridsiatnice sa nám chce prihovoriť náš farár o. Jozef Matejovský. Nech aj tieto slová nám pomôžu prežiť Svätý a veľký pôst plnohodnotnejšie.

NTM 2021

Tohto roku sa národný týždeň manželstva koná v termíne 08. – 14. februára. Nech nás neodrádza, že teraz sa koná hlavne v online priestore. Sledujme všetky aktivity, ktoré sa núkajú pre utuženie našich manželstiev.

Predpôstny čas

Pomaly sa blížime k Svätej Štyridsiatnici, teda Veľkému pôstu. Pozrime si krátke video, ktoré nám ponúka možnosť zamyslieť sa nad týmto zatiaľ predpôstnym obdobím.

Úmrtia

V nedávnom čase nás opustili dvaja naši horliví farníci. Do nebeskej vlasti odišli pani Anna Mizeráková a pán Juraj Perháč. Modlime sa za ich duše aj za pozostalých. Nech si dobrotivý Pán spomenie na ich dlhoročné námahy, ktoré konali v našej farnosti od jej založenia.

Rok sv. Jozefa

Pápež vyhlásil rok sv. Jozefa. Viaže sa s ním aj možnosť získania úplných odpustkov. Prinášame Vám odkaz na dekrét, ktorý o tom pojednáva v plnom znení.

Očkovanie

Prinášame Vám stanovisko k očkovaniu z morálnej stránky podľa kongregácie pre Náuku viery. Zverejnenie nóty bolo odobrené pápežom Františkom.

KBS

Prinášame Vám oficálne stanovisko Konferencie biskupov Slovenska k atuálnej situácii a teda otázke očkovaniu proti vírusu s označením COVID-19.

Uvedenie do bratstva

Náš bohoslovec Samuel Dávid Bombár bol oficiálne uvedený do bratstva seminaristov. Blahoželáme a prajeme ti veľa Božích milostí do nastávajúcich rokov formácie a štúdia!

Rezignácia

Vladyka Marián Andrej Pacák, CSsR sa zriekol úradu eparchiálneho biskupa slovenskej gréckokatolíckej eparchie v Toronte. Táto eparchia patrí do zväzku našho metropolitného zriadenia a vladyka je aj členom rady hierarchov.

Pokrov

Prvý októbrový deň patrí Bohorodičke. V tento deň si podľa tradície pripomíname videnie sv. Andreja Jurodivého (blázna pre Krista), ktoré sa udialo v polovici 10. storočia v Konštantínopole.

Povýšenie sv. Kríža

V pondelok 14.09. sme slávili sviatok Povýšenia sv. Kríža. Pred večernou svätou liturgiou sa stretli deti, ktoré tento školský rok chcú prvýkrát pristúpiť k sviatosti zmierenia. Táto liturgiu bola sprevádzaná novovzniknutým amatérskym chrámovým zborom sv. Teodora Studitu.

Výmena kňazov

Po troch rokoch sme sa rozlúčili s kaplánom jeromonachom Tomášom Teofanom Fischerom a privítali sme nového otca Michala Galmusa s rodinou.

Zbor sv. Teodora

V našej farnosti vznikol amatérsky miešaný chrámový zbor sv. Tedora Studitu pod vedením umeleckej vedúcej Veroniky Gregovej.