Články


Odpust 2021

Aj tohto roku budeme sláviť prvú májovú nedeľu – na výročie posviacky chrámu – odpustovú slávnosť. Stále však platia protipandemické opatrenia. Pozývame Vás pripraviť sa na odpustovú slávnosť katechézou o našom chrámovom sviatku – Božej Múdrosti.

Detské katechézy

Členovia Katechetickej komisie Prešovskej archieparchie sa rozhodli pripraviť sériu katechéz, skrze ktoré chcú ponúkať lepšie spoznávanie Božieho slova. Cieľovou skupinou sú deti zo základných škôl.

Vzkriesenie

Náš farár o. Jozef sa chce v dnešný deň slávneho Kristovho vzkriesenia aj týmto spôsobom prihovoriť každému, kto je ochotný počúvať. Nech aj tieto myšlienky umocnia našu radosť zo Vzkriesenia.
Christos voskrese!

Strastný týždeň

Drahí bratia a sestry. V piatok sme spievali, že završujeme pre dušu užitočnú Štyridsiatnicu. Veľký pôst však vrcholí Strastnou sedmicou, teda Veľkým týždňom. Čo to pre nás znamená? Otec Michal to vysvetlí každému, kto si pozrie naše video, Sláva Isusu Christu!

Jubileum o. Jozefa

Náš farár o. Jozef Matejovský sa 10.03.2021 dožíva okrúhleho životného jubilea – 50 rokov. Aj týmto videom, by sme mu chceli zapriať ešte mnoho dlhých a šťastných rokov.

Farnosť oslavuje

10. marec je pre nás významný dátum z dvoch dôvodov. Náš duchovný o. Jozef sa dožíva významného jubilea a tiež uplynulo 30 rokov od slávenia prvej sv. liturgie na našom sídlisku. Zaspomínajme si spolu s kurátorom p. A. Štofom st. na naše začiatky.

Zomrel o. Boháč

Najmä starší spomínajú na jeho dlhé pôsobenie v terajšej katedrále, keď sme v meste ešte patrili do jednej farnosti. O. Boháč tam pôsobil v rokoch 1979-91. Práve v roku 1991, keď sme sa vyčlenili ako filiálka, bol správcom farnosti. Pohreb sa prenáša 08.03. o 10:30 na Logose a Zemplíne.

NTM 2021

Tohto roku sa národný týždeň manželstva koná v termíne 08. – 14. februára. Nech nás neodrádza, že teraz sa koná hlavne v online priestore. Sledujme všetky aktivity, ktoré sa núkajú pre utuženie našich manželstiev.

Predpôstny čas

Pomaly sa blížime k Svätej Štyridsiatnici, teda Veľkému pôstu. Pozrime si krátke video, ktoré nám ponúka možnosť zamyslieť sa nad týmto zatiaľ predpôstnym obdobím.

Úmrtia

V nedávnom čase nás opustili dvaja naši horliví farníci. Do nebeskej vlasti odišli pani Anna Mizeráková a pán Juraj Perháč. Modlime sa za ich duše aj za pozostalých. Nech si dobrotivý Pán spomenie na ich dlhoročné námahy, ktoré konali v našej farnosti od jej založenia.

Rok sv. Jozefa

Pápež vyhlásil rok sv. Jozefa. Viaže sa s ním aj možnosť získania úplných odpustkov. Prinášame Vám odkaz na dekrét, ktorý o tom pojednáva v plnom znení.

Očkovanie

Prinášame Vám stanovisko k očkovaniu z morálnej stránky podľa kongregácie pre Náuku viery. Zverejnenie nóty bolo odobrené pápežom Františkom.

KBS

Prinášame Vám oficálne stanovisko Konferencie biskupov Slovenska k atuálnej situácii a teda otázke očkovaniu proti vírusu s označením COVID-19.

Uvedenie do bratstva

Náš bohoslovec Samuel Dávid Bombár bol oficiálne uvedený do bratstva seminaristov. Blahoželáme a prajeme ti veľa Božích milostí do nastávajúcich rokov formácie a štúdia!

Rezignácia

Vladyka Marián Andrej Pacák, CSsR sa zriekol úradu eparchiálneho biskupa slovenskej gréckokatolíckej eparchie v Toronte. Táto eparchia patrí do zväzku našho metropolitného zriadenia a vladyka je aj členom rady hierarchov.

Pokrov

Prvý októbrový deň patrí Bohorodičke. V tento deň si podľa tradície pripomíname videnie sv. Andreja Jurodivého (blázna pre Krista), ktoré sa udialo v polovici 10. storočia v Konštantínopole.

Povýšenie sv. Kríža

V pondelok 14.09. sme slávili sviatok Povýšenia sv. Kríža. Pred večernou svätou liturgiou sa stretli deti, ktoré tento školský rok chcú prvýkrát pristúpiť k sviatosti zmierenia. Táto liturgiu bola sprevádzaná novovzniknutým amatérskym chrámovým zborom sv. Teodora Studitu.

Výmena kňazov

Po troch rokoch sme sa rozlúčili s kaplánom jeromonachom Tomášom Teofanom Fischerom a privítali sme nového otca Michala Galmusa s rodinou.

Zbor sv. Teodora

V našej farnosti vznikol amatérsky miešaný chrámový zbor sv. Tedora Studitu pod vedením umeleckej vedúcej Veroniky Gregovej.