Aktuality


Bohoslužby

Od pondelka 16.11. je možné sláviť verejne bohoslužby v obmedzenom počte. Môžeme využiť 50% kapacity chrámu, čiže na bohoslužbách môže byť 80 ľudí, ktorí budú sedieť šachovnicovo. Naša farnosť stále vysiela bohoslužby aj cez YouTube kanál.

Odpustky

Počas novembra (8 ľubovoľných dní) je možnosť získať pre duše plnomocné odpustky. Prinášame výťažok z dekrétu, ktorý o tom pojednáva.

Uvedenie do bratstva

Náš bohoslovec Samuel Dávid Bombár bol oficiálne uvedený do bratstva seminaristov. Blahoželáme a prajeme ti veľa Božích milostí do nastávajúcich rokov formácie a štúdia!

Rezignácia

Vladyka Marián Andrej Pacák, CSsR sa zriekol úradu eparchiálneho biskupa slovenskej gréckokatolíckej eparchie v Toronte. Táto eparchia patrí do zväzku našho metropolitného zriadenia a vladyka je aj členom rady hierarchov.

Pokrov

Prvý októbrový deň patrí Bohorodičke. V tento deň si podľa tradície pripomíname videnie sv. Andreja Jurodivého (blázna pre Krista), ktoré sa udialo v polovici 10. storočia v Konštantínopole.

Povýšenie sv. Kríža

V pondelok 14.09. sme slávili sviatok Povýšenia sv. Kríža. Pred večernou svätou liturgiou sa stretli deti, ktoré tento školský rok chcú prvýkrát pristúpiť k sviatosti zmierenia. Táto liturgiu bola sprevádzaná novovzniknutým amatérskym chrámovým zborom sv. Teodora Studitu.

Výmena kňazov

Po troch rokoch sme sa rozlúčili s kaplánom jeromonachom Tomášom Teofanom Fischerom a privítali sme nového otca Michala Galmusa s rodinou.

Zbor sv. Teodora

V našej farnosti vznikol amatérsky miešaný chrámový zbor sv. Tedora Studitu pod vedením umeleckej vedúcej Veroniky Gregovej.