Dôležité správy

Od 01.01. sú verejné bohoslužby zrušené. Naša farnosť však vysiela živé prenosy bohoslužieb. Vpravo na stránke nájdete odkaz na náš YouTube kanál, ktorý si môžete zaradiť medzi odoberané kanály a tiež na najbližšie živé vysielanie (teda online prenos) – stačí kliknúť na obrázok. Pre ľudí bez internetu dávame do pozornosti prenosy na TV Zemplín prípadne na TV LUX a niekedy aj na RTVS.MODLIME SA ZA NAŠICH CHORÝCH!

V našej farnosti je viacero ľudí vážne chorých. Spojme sa spoločne v modlime za ich uzdravenie.
Modlitba s vierou uzdraví chorého a Pán mu uľaví; a ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu. (Jak 5,15)BLAŽENÝ POKOJ, VEČNÁ PAMIATKA!

V dňoch 11-12.01.2020 odišli k nebeskému Otcovi dvaja horliví členovia našej farnosti. Prosíme, zjednoťme sa v modlitbe za duše zosnulých aj v modlitbe za pozostalých. Opustili nás pani Anna Mizeráková a pán Juraj Perháč.

Pohrebné obrady za pani Annu Mizerákovú sa vykonajú 14.01.2020 o 09:00 v jej rodisku na Miľpoši.
Pohrebné obrady za pána Juraja Perháča sa vykonajú 18.01.2020 o 11:00 v krematóriu v Košiciach.

Obidve rodiny sú súčasťou nášho spoločenstva od jeho začiatku a rôznymi spôsobmi sa pričinili o chod a rozvoj našej farnosti. V poslednom čase sa striedali hlavne pri službe v sakristii. Pani Mizeráková sa vždy nezištne podieľala na upratovaní v chráme. Pán Perháč sa zas neodmysliteľne staral o našu každomesačnú zbierku. Obidvoch sme stretávali nielen na liturgiách ale aj na modlitbe ruženca, večierne či utierne. Preukážme im úctu a vďaku za roky služby v našej farnosti. Teraz potrebujú naše modlitby, aby mohli čím skôr vstúpiť do nebeskej vlasti. Východná cirkev sa za zosnulých modlí panychídu, parastas alebo žaltár, no samozrejme každá modlitba osoží dušiam zosnulých.

Lepší mi zákon tvojich úst ako tisíce zlata a striebra.
Presvätá Bohorodička, zachráň nás!
Blažený pokoj, večná pamiatka!ODPUSTKY V ROKU SV. JOZEFA!

Celý dekrét je prístupný na tejto adrese.


Čítať viac