InfoMladých pozývame na nasledujúce májové akcie:

1. máj Cyklotúra 

 Cyklotúra sa tradične koná 1. mája v Trebišove so začiatkom o 8:00. Prihlásiť sa môžete v sakristii. Informácie nájdete na www.aetos.sk

 

6. máj Odpust mlaých

 Prvá májová sobota je v našej eparchii venovaná mladým. Preto všetkých mladých pozývame na Odpust mladých do Klokočova. Informácie nájdete na www.aetos.sk

 

13. máj Túra s vladykom Milanom

 Tohto roku nás vladyka Milan pozýva na túru do jeho rodiska, do Veľkej Poľany. Bude to výniočná príležitosť spoznať aj okolie chráneného územia v okolí vdného diela Starina. Pozývame mladých a rodiny. Prihlásiť sa môžete v sakristii. Viac informácii nájdete na www.aetos.sk


Darujte 2% z daní na farský tábor

Už niekoľko rokov sa darované 2% z daní stávajú veľkou pomocou pri organizovaní našich Farských letných táborov. I tohto roku vás chceme poprosiť o poukázanie 2% z vašich daní pre občianské združenei MAŤKO, s ktorým spolupracujeme. Tohto roku plánujeme farský tábor predĺžiť na šesť dní, čo zvýši aj finančné náklady na tábor pre nás i pre deti.

Darujte nám, prosím 2% z vašich daní, aby i tohto roku bol Farský tábor pre rodičov našich detí, čo najmenej finančne náročný.

Stiahnite si predvyplnené tlačivo , ktoré potrebujete vyplnené a potvrdené odovzdať na Daňovom úrade najneskôr do 30. apríla 2017. Ale nám ho doručte a na Daňový úrad ho zanesieme za vás. 


 20 x 1000 – projekt na spustenie Centra pre mládež Košickej eparchie

Rada pre mládež Košickej eparchie sa s požehnaním vladyku Milana obracia na veriacich našej eparchie s prosbou finančne podporiť spustenie Centra pre mládež a to prostredníctvom projektu 20 x 1000. Projekt spočíva v oslovení 1 000 ľudí ochotných finančne podporiť výstavbu centra konkrétnou sumou 20 eur. Váš finančný dar môžete zaslať bankovým prevodom, alebo prostredníctvom kňaza. Viac info na www.centrum.aetos.sk

Čítať viac