Info

Milí veriaci našej farnosti!

S veľkou radosťou sme sa dozvedeli, že od 6. mája budú povolené verejné bohoslužby. Sme vďační, že opäť sa môžeme spolu stretnúť na slávení Eucharistie. Samozrejme to neznamená, že všetko je už v poriadku. Naznačuje to len skutočnosť, že sme pravdepodobne na dobrej ceste. Preto všetkých prosím o dodržanie pokynov pri slávení bohoslužieb. V chráme si sadajte iba na označené miesta, ak už budú všetky obsadené, ostaňte pri chráme, vždy 2 metre od seba. O ozvučenie sa postaráme. V chráme bude k dispozícii dezinfekcia na ruky, ktorú je potrebné pri vstupe využiť, samozrejme aj pred prijatím Eucharistie.

Aby slávenie bolo bezpečné, vo všedné dni budú dve liturgie – ráno o 7.00 hod. večer o 18.00 hod.

Starších prosíme využiť najmä rannú svätú liturgiu.

Podobne aj v nedeľu bude pre starších sv. liturgia o 7.30 hod.

Ďalšie sv. liturgie budú o 9.00, 10.30 a 14.00 hod.

Prvú májovú nedeľu v roku sme zvykli mať v našom chráme odpust. Tohto roku bude odpust druhú májovú nedeľu, čiže 10. mája. Nebude taký slávnostný ako po minulé roky, ale keďže to bude prvá nedeľa s verejnými bohoslužbami po 2 mesiacoch, som presvedčený, že ho oslávime o to radostnejšie.

Prosím všetkých o veľkú ohľaduplnosť, rešpektovanie jeden druhého, o prejavenie porozumenia a lásky.

V týchto dňoch naša farnosť pociťuje deficit (okrem veriacich) aj finančný. Ak Vám to Vaše finančné možnosti dovoľujú, môžete prispieť na chod farnosti vhodením peňazí do pokladničky v chráme alebo na účet SK53 0200 0000 0031 4736 5753

Bližšie informácie o usmerneniach sa dočítate na web stránkach : www.grkatke.sk, www.tkkbs.sk

Priame prenosy jednotlivých liturgických slávení, môžete sledovať prostredníctvom prenosov na: www.logos.tv, www.zemplin.tv a byzantinos.grkatke.skJ

Čítať viac