Info

 


Milí veriaci, dávame Vám do pozornosti zmenu nedeľného bohoslužobného poriadku v období letných prázdnin.

 

Utiereň: 7.00 hod.

Liturgia sv. Jána Zlatoústeho: 8.00 hod. a 9.30 hod. 

Večiereň: 14.00 hod.

 


 20 x 1000 – projekt na spustenie Centra pre mládež Košickej eparchie

Rada pre mládež Košickej eparchie sa s požehnaním vladyku Milana obracia na veriacich našej eparchie s prosbou finančne podporiť spustenie Centra pre mládež a to prostredníctvom projektu 20 x 1000. Projekt spočíva v oslovení 1 000 ľudí ochotných finančne podporiť výstavbu centra konkrétnou sumou 20 eur. Váš finančný dar môžete zaslať bankovým prevodom, alebo prostredníctvom kňaza. Viac info na www.centrum.aetos.sk

Čítať viac