Vyučovanie náboženstva

Vyučovanie gréckokatolíckeho náboženstva prebieha vo všetkých základných školách na našom sídlisku.
O rozpise hodín budeme informovať.