Stretnutia mladých


„Nikto nech tebou nepohŕda pre tvoju mladosť. Ty sa však staň pre veriacich vzorom v reči, správaní, láske, vo viere a mravnej čistote.“

(1 Tim 4, 12)


13576760_886832438088956_1752515151087192801_oV mladosti je sila schopná premeniť svet. Zvlástnu pozornosť preto venujeme aj mladým chlapcom a dievčatám našej farnosti. Raz v týždni sa stretávame s mladými našej farnosti, aby sme ich mohli počúvať, rozprávať sa s nimi a odovzdávať im posolstvo Radostnej zvesti. 

► Aktuálne sa stretnutia mladých konajú v piatok.

► Stretnutia začínajú spoločným slávením sv. liturgie o 18:00 a nasledným „stretkom“.