NTMKE Poradenstvo

Národný týždeň manželstva | KE

Milí priatelia, pre Vaše manželstvá sú dôležité nielen svedectvá či povzbudenia, ale v určitých prípadoch je potrebné siahnuť aj po odbornej pomoci. Vo svojom okolí určite nájdete množstvo psychológov či iných terapeutov, no my Vám odporúčame napríklad takéto kontakty.

Odporúčania našej iniciatívy


PaedDr. Eva Zuzana Jenčušová

kresťanský kouč

kontakt:

eva.jencusova@gmail.com


Pani Jenčušová slúži klientom formou poskytovania sprevádzajúceho rozhovoru. Je to rozhovor určený pre ľudí, ktorý túžia po zmene. Kresťanský koučing zahŕňa presun jednotlivcov z miesta, kde sú teraz, na miesto, kde ich chce mať Boh.

Mgr. Gabriela Fedorišinová

kresťanský psychológ

kontakt:

fedorisinovagabika@gmail.com


Pani Fedorišinová pracuje v Centre pre deti a rodiny, kde sa v rámci ambulantnej a terénnej formy venuje poradenstvu rodinám a deťom v problémových a záťažových situáciách. Tiež sa venuje poradenstvu a terapeutickej práci s mladými v rámci univerzitnej pastorácie Košickej eparchie, animátorskej školy a projektu Uchom a srdcom.

Celoslovenská iniciatíva NTM odporúča
© Národný týždeň manželstva Košice