Biblická škola


„Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na učenie, karhanie, nápravu a výchovu v spravodlivosti, aby Boží človek bol dokonalý a pripravený na každé dobré dielo.“

(2 Tim 3, 16 – 17)


picture1Biblickú školu tvoria pravidelné stretnutia nad pravdami viery a Božím slovom. Ich cieľom je prehĺbiť vieru prostredníctvom hlbšieho spoznávania pravdy. Biblická škola pozostáva z katechézy, ktorú vedie kňaz a z priestoru na diskusiu, či kladenie otázok. 

► Aktuálne sa na biblickej škole stretávame každú stredu po svätej liturgii.

Poznámky

► Ak sa po sv. liturgii modlí Veľká večiereň s lítiou, biblická škola sa ruší.