Sväté Tajomstvá krstu a myropomazania (birmovka)

 

Ako postupovať, keď chceme dať pokrstiť dieťa

 

Kto žiada o krst dieťaťa?

Podľa CCEO KÁN 681 §1žiadajú o krst výlučne rodičia, resp. jeden z rodičov.  Ak dieťa nemá rodičov, o krst žiada zákonný zástupca.

Kedy žiadať o krst dieťaťa?

Aby Božia milosť mohla v plnosti pôsobiť v živote dieťaťa, CCEO KÁN 686 §1 odporúča rodičom, aby sa čím skôr postarali o krst dieťaťa. 

Keďže samotnému udeleniu svätých tajomstiev krstu a myrompomazania predchádza stretnutie kňaza s rodičmi a krstnými rodičmi, je vhodné požiadať o krst ešte počas tehotenstva. Týmto úkonom sa zároveň verejne vyjadrí túžba po krste, čím sa dieťa stáva katechumenom, teda adeptom na krst. Církev pri niektorých modlitbách vyslovene prosí za katechumenov.

⇒ O krst možno osobne požiadať v sakristii chrámu, resp. si stretnutie môžete dohodnúť telefonicky. Telefónne čísla nájdete v sekcii kontakty

Krstný rodič

Nutnosťou k prijatiu svätých tajomstiev krstu a myropomazania je, aby mal krstenec aspoň jedného krstného rodiča.

Prijať úlohu krstného rodiča môže iba ten človek, ktorý spĺňa nasledujúce požiadavky:

  • prijatie sviatosť krstu, myropomazania a Eucharistie;
  • patrí do Katolíckej cirkvi;
  • ma úmysel vykonávať túto úlohu
  • je určený samým krstencom alebo jeho rodičmi, alebo poručníkmi, alebo ak nie sú, vysluhovateľom
  • nie je otcom alebo matkou alebo manželským partnerom krstenca
  • nie je potrestaný trestom exkomunikácie, aj menšej, suspenzie, prepustenia, alebo pozbavený práva vykonávať úlohu krstného rodiča
  • navyše sa vyžaduje, aby mal vek vyžadovaný partikulárnym právom a tiež viedol život primeraný viere a zodpovedajúci úlohe ktorú má prijať.

Z oprávneného dôvodu je dovolené prijať pre úlohu krstného rodiča veriaceho v Krista niektorej východnej nekatolíckej cirkvi, ale vždy súčasne s katolíckym krstným rodičom.

 

Prvú nedeľu po krste sa dieťa pri Božskej liturgii uvádza do cirkvi a prijíma Kristovu krv, čím sa završuje prijatie iniciačných sviatostí.

Kódex kánonov východných církvi o tajomstvách krstu a myropomazania

CCEO KÁN. 675 – § 1. V krste človek obmytím prírodnou vodou, so vzývaním mena Boha Otca a Syna a Svätého Ducha, je oslobodený od hriechu, rodí sa k novému životu, oblieka si Krista a včleňuje sa do Cirkvi, ktorá je jeho Telom.

§ 2. Len skutočne prijatým krstom sa človek stáva schopným prijať ostatné sviatosti.

CCEO KÁN. 692 – Tí, ktorí boli pokrstení, majú tiež prijať sviatosť myropomazania, aby sa označení pečaťou daru Svätého Ducha stali svedkami a spolu budovateľmi Kristovho Kráľovstva.

CCEO KÁN. 694 – Podľa tradície východných cirkví myropomazanie udeľuje presbyter buď súčasne s krstom, alebo oddelene.

CCEO KÁN. 695 – § 1. Myropomazanie musí byť udelené súčasne s krstom, okrem prípadu skutočnej potreby, kedy sa treba postarať aby bolo udelené čím skôr.