Športové stretnutia

Jednou z obľúbených aktivít pre deti, mládež i dospelých sú športové stretnutia našej farnosti. Cez nich sa učíme žiť kresťansky i v šortových zápoleniach a zároveň vytvárajú priestor pre budovanie priateľstiev medzi našimi veriacimi.


Aktuálne sa stretávame každý podnelok v telocvični Gymnázia sv. Edity Steinovej na Charkovskej ulici a to nasledvne:

19:00 deti a mládež

20:00 dospelí