Športové stretnutia

Jednou z obľúbených aktivít pre deti, mládež i dospelých sú športové stretnutia našej farnosti. Cez nich sa učíme žiť kresťansky i v šortových zápoleniach a zároveň vytvárajú priestor pre budovanie priateľstiev medzi našimi veriacimi.


Zvykli sme sa stretávať každý pondelok v telocvični Gymnázia sv. Edity Steinovej na Charkovskej ulici, no momentálne telocvičňa nie je k dispozícii.