Národný týždeň manželstva v Košiciach


Čo je NTM Košice?

  Každý rok v čase, keď si latinská cirkev pripomína sviatok svätého Valentína prebieha počas celého týždňa iniciatíva na podporu manželstva s názvom Národný týždeň manželstva (NTM). Tohto roku sa bude konať v čase 08. – 14. februára. Cieľom tejto iniciatívy je propagovať a podporiť manželstvo ako vzácnu hodnotu pre moderného človeka.
  Tentokrát bude NTM prebiehať kvôli protipandemickým opatreniam v online priestore a bude sa niesť v znamení témy: Bezpečne v manželstve. Jednotlivé relácie, ktoré bude možné sledovať na TV Logos a TV Zemplín pripravoval otec Jozef Matejovský z pozície koordinátora pastorácie rodín na území Košíc s tímom dobrovoľníkov.
  Manželstvá sú často nevedomky ohrozované kritikou, nespokojnosťou, egoizmom, alebo ľahostajnosťou, a tak sa často dostávajú do nebezpečných vôd. Vtedy je dobré siahnuť po “záchrannom kolese“ – ktoré je symbolom tohto ročníka NTM. O záchranných kolesách pre manželstvo a o tom, ako sa v ťažkej chvíli oprieť o Boha budú hovoriť známe i menej známe manželské páry.Príhovor koordinátora NTM Košice o. Jozefa

Drahí manželia so svojimi rodinami!
  Už viacero rokov v týždni, kde je spomienka na sv. Valentína, sme v našej farnosti, ale aj na celom sídlisku prežívali Národný týždeň manželstva. Stretávali sme sa na spoločných modlitbách či pri zábave. To všetko s jedným cieľom, podporiť význam a hodnotu manželstva. Zároveň sme chceli upevňovať aj svoje vlastné manželstvá.
  Tento rok je iný. Napriek tomu Vás pozývame k prežívaniu tohtoročného Národného týždňa manželstva. Jeho témou je Bezpečne v manželstve a logom záchranné koleso. Pripravili sme sedem relácií, ktoré budete môcť sledovať na TV Logos a TV Zemplín. Sú zamerané práve na pocit bezpečia v manželstve a na to, čo tento pocit ohrozuje. Nájdite si pre seba čas! Môže to byť čas spoločne strávený pri rozhovore, romantickej večeri, dobrom filme…
  Národný týždeň manželstva 2021 bude zakončený požehnaním manželov, ktoré udelí preosvietený vladyka Cyril, a ktoré tiež bude vysielané na TV Logos a TV Zemplín. Pre manželov z našej farnosti Košice-Furča budeme toto požehnanie udeľovať v nedeľu 14.02.2021 pri sv. liturgii o 09.00, ktorá je vysielaná online.
Prajem všetkým manželom, ale všetkým veriacim našej farnosti plnosť Božích milostí, ktoré vyplývajú zo sviatosti manželstva.


Ďalšie iniciatívny NTM

Inšpirácie pre tento týždeň čerpajme aj z ostatných ponúk.
Celoslovenskú iniciatívu nájdete na adrese: www.ntm.sk.
Prešovčania zas prežívajú Národný týždeň manželstva takto: www.ntmpo.sk.


Dlhoročné manželstvá!

Predstavenie spoločenstva Skala!

Kňazské manželstvá!

Spoločenstvo ako „záchranné koleso“!

Úspech a popularita v manželstve!

Povolaní k svätosti!

Predstavenie Národného týždňa manželstva!

Aj Ondrej Kandráč pozýva na NTM!

Pozvánku na NTM nielen od vladyku Cyrila!