Kňazi vo farnosti


Aktuálne pôsobiaci kňazi vo farnosti

 

ThLic. Jozef Matejovský,PhD.
farár farnosti Košice – Furča
Ordinovaný: 19.7.1994
Miesto ordinácie: Prešov

 
 
Pôsobenie:
1994 – 1995 kaplán Trebišov
1995 – 1997 administrátor farnosti Hlivištia
1995 – 2007 farár Hlivištia
1998 – Rada pre rodinu a mládez GKAE – sekcia pre mládež
2002 – Presbyterská rada
2007 – farár Košice-Furča

Mgr. Tomáš Fischer
kaplán farnosti Košice – Furča
Ordinovaný: 26.6.2016
Miesto ordinácie: Košice

 

 

Pôsobenie:
2016 – kaplán Košice – Staré mesto

 


Kňazi, ktorí pôsobili vo farnosti

farári a administrátori farnosti:

o. Martin Mati, 2001 – 2007 farár Košice – Furča
o. František Čitbaj, 1999 -2001 farár Košice – Furča
o. Štefan Blanár, 1996 – 1999 administrátor farnosti Košice – Furča
o. Vlastimil Bajužík, 1994 – 1995 administrátor farnosti Košice-Furča
o. Pavol Nižník, 2008 – 2010 predseda stavebnej komisie košickej eparchie a pastorácia vo farnosti Furča

 
kapláni a výpomocní duchovní farnosti:

o. Milan Kmec, 2011 – 2017 kaplán Košice – Furča

o. Peter Palovčík, 2005 – 2008 kaplán Košice – Furča

o. Martin Demo, 2003 – výpomocný duchovný Košice – Furča