20. nedeľa po ZSD

Nedeľa 20. týždňa po Päťdesiatnici (Lk 8,5-15)


Pán povedal toto podobenstvo: „Rozsievač vyšiel rozsievať semeno. Ako sial, jedno zrno padlo na kraj cesty. Tam ho pošliapali a nebeské vtáky pozobali. Druhé padlo na skalu. Vzišlo a uschlo, lebo nemalo vlahy. Iné zasa padlo do tŕnia, ale tŕnie rástlo s ním a udusilo ho. Iné zrno padlo do dobrej zeme. Vyrástlo a prinieslo stonásobnú úrodu.“ Keď to povedal, zvolal: „Kto má uši na počúvanie, nech počúva.” Jeho učeníci sa ho pýtali, aké je to podobenstvo. On im povedal: „Vám je dané poznať tajomstvá Božieho kráľovstva. Ostatným hovorím len v podobenstvách, aby hľadeli, ale nevideli, aby počúvali, ale nechápali. Podobenstvo znamená toto: Semeno je Božie slovo. Na kraji cesty, to sú tí, čo počúvajú, ale potom prichádza diabol a vyberá im slovo zo srdca, aby neuverili a neboli spasení. Na skale, to sú tí, čo počúvajú a s radosťou prijímajú slovo, ale nemajú korene, veria len na čas a v čase skúšky odpadajú. Ktoré padlo do tŕnia, to sú tí, čo počúvajú, ale starosti, bohatstvo a rozkoše života ho postupne udusia a oni neprinesú úrodu. A ktoré padlo do dobrej zeme, to sú tí, čo počúvajú slovo, zachovávajú ho v dobrom a šľachetnom srdci a s vytrvalosťou prinášajú úrodu.

K jednému kňazovi prišiel na návštevu jeho priateľ, rabín. Kňaz si práve pripravoval nedeľnú kázeň, preto na pracovnom stole mal rozložené viaceré knihy. Samozrejme aj Sv. písmo. Pritom, ako listoval v knihách, položil jednu z nich na Sv. písmo. Keď si rabín všimol, že pod knihou je Biblia, povedal: „Ako to môžeš urobiť?! Biblia musí byť vždy na najčestnejšom mieste, nikdy nie pod inou knihou, veď je to Božie Slovo!“

Evanjelium dnešnej nedele je o Božom Slove, to je to semeno, ktoré rozsievač, Boh, rozsieva. Je to to semeno, ktoré sa má uchytiť natrvalo v našich srdciach. Pôdu pripravuje gazda, hospodár. Hospodármi svojej duše sme my sami, my si ju musíme pripraviť.

Iba pár ľudí bude počas týchto dní môcť zúčastňovať sa bohoslužieb. No čítať si ho môžeme kedykoľvek. Tu nemáme žiadne obmedzenia. Skúsme každý deň prečítať možno vetu zo Sv. písma a snažme sa ju akýmsi spôsobom uviesť do praktického každodenného života.

Jedna mamička mi raz povedala, že večer si takto otvorila Sv. písmo a tam čítala: „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste to urobili.“ (Mt 25,40) Prišlo ráno a s ním spojený zhon a nervozita. Urobiť raňajky, desiaty, pobudiť deti, menším aj pomôcť s umývaním, obliekaním… Spomenula si na vetu, ktorú čítala večer. Rozhodla sa všetko robiť s úsmevom. Keď obúvala najmladšieho syna, aby ho odviedla do škôlky, on sa jej opýtal: „Mamka, prečo dnes nie si nahnevaná?“ Ostala veľmi prekvapená. Uvedomila, ako jej nervozitu prežívajú jej najbližší, ale uvedomila si aj to, že dnes to bolo iné, pretože sa snažila Božie slovo vniesť do svojho života, aby mohlo priniesť úrodu.

Nech je táto nedeľa, ale aj nasledujúce dni, pre nás príležitosťou zo svojich duší urobiť úrodnú pôdu.

o. Jozef


Ikona zdroj: zhilinolub.cerkov.ru