Tajomstvo zmierenia

Vysluhovanie Tajomstva zmierenia

► Prijať sväté tajomstvo zmierenia môžete vždy pred alebo po Božskej liturgii. 


Úkony sviatosti zmierenia

 

1. spytovanie svedomia
2. ľútosť
3. vyznanie hriechov
4. prijatie rozhrešenia
5. vykonanie skutku kajúcnosti + náhrada materiálnej, resp. duchovnej škody, ktorá hriechom vznikla

Duchovné účinky sviatosti pokánia

 

1. zmierenie s Bohom, ktorým kajúcnik získava milosť

2. zmierenie s Cirkvou

3. odpustenie večného trestu

4. odpustenie, aspoň čiastočné, časných trestov, ktoré sú následkami hriechov

5. pokoj a spokojnosť svedomia a duchovná útecha

6. vzrast duchovných síl pre kresťanský boj.

CCEO KÁN. 718 – V sviatosti pokánia veriaci v Krista, ktorí po spáchaní hriechov po krste obracajú k Bohu srdcia vedení Svätým Duchom a pohnutí bolesťou za hriechy začínajú nový život, službou kňaza, vyznaním hriechov a prijatím primeraného zadosťučinenia dostávajú odpustenie od Boha a súčasne sa zmierujú s Cirkvou, ktorú hriechom ranili; tým táto sviatosť najvyššou mierou prispieva k rozvíjaniu kresťanského života a uschopňuje k prijímaniu Božskej eucharistie.

 

CCEO KÁN. 719 – Kto si je vedomý ťažkého hriechu, čo najskôr ako je možné, má prijať sviatosť pokánia; všetkým veriacim v Krista sa však vrelo odporúča, aby túto sviatosť prijímali často a najmä v časoch pôstu a pokánia zachovávaných vo vlastnej cirkvi sui iuris.